Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DKW.2232.98.3.2023.JD Szacowanie wartości zamówienia - sukcesywne dostawy jaj kurzych konsumpcyjnych

Jacek Drążkowski
Zakład Karny w Czarnem
Deadlines:
Published : 26-05-2023 12:03:00
Placing offers : 12-06-2023 08:00:00
Offers opening : 12-06-2023 08:05:00
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

informujemy, że Zakład Karny w Czarnem planuje udzielenie zamówienia na Sukcesywne dostawy jaj konsumpcyjnych do Zakładu Karnego w Czarnem oraz Oddziału Zewnętrznego w Złotowie. W ramach rozeznania cenowego rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia , prosimy o przesłanie wstępnej kalkulacji cenowej.

Opis przedmiotu zamówienia: Planowany termin wykonania umowy: 01.08.2023 - 31.01.2024. Miejsce dostaw: Zakład Karny w Czarnem 77-330 Czarne ( teren zamknięty ) w szacunkowej ilości: 80 000 szt. Oddział Zewnętrzny w Złotowie - 77-400 Złotów ( teren zamknięty ) - 9 000 szt. Jaja kurze, świeże konsumpcyjne, - klasa jakościowa jaj – Klasa A, kategoria wagowa – M ( 53-63 g), nie myte, nie czyszczone o normalnym kształcie, nie uszkodzone, dostarczane w wytłaczankach po 30 szt, na opakowaniu zbiorczym ( skrzyni, pojemniku, kontenerze) powinny znajdować się informacje: nazwa, adres i numer zakładu pakowania, wysyłającego lub wspólny znak kilku zakładów, weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu. Zaoferowany asortyment jaj winien odpowiadać wyżej wymienionym parametrom. Dostawy minimum dwa razy w miesiącu na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub mailowego.

Poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 059 833 0731 

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Jaja kurze konsumpcyjne Jaja kurze, świeże , klasa jakościowa A, klasa wagowa M ( 53-63 g) 89000 pc. Zakład Karny w Czarnem
Pomorska 1
77-330, Czarne
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Termin realizacji 01.08.2023 -31.01.2024. (0)
3 Wstępny opis przedmiotu zamówienia - Jeżeli w załączonym wstępnym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie ujął wszystkich istotnych czynników kosztotwórczych, proszę o stosowny komentarz (0)
(0)

The number of page views: 502