Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 021/2023 Utrzymanie oznakowania poziomego na terenie miasta Bydgoszczy w 2023 r.

Deadlines:
Published : 26-05-2023 13:31:00
Placing offers : 13-06-2023 10:00:00
Offers opening : 13-06-2023 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


UWAGA!

Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ z załącznikami.7z 7z 621.22 2023-05-26 13:31:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2023_BZP 00235285_01 z dnia 26.05.2023 r..pdf pdf 136.59 2023-05-26 13:31:00 Proceeding
021_2023 informacje z otwacia ofert.pdf pdf 791.09 2023-06-13 14:03:37 Public message
021_2023_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 615.79 2023-07-05 13:33:00 Public message

Announcements

2023-07-05 13:33 Julia Suchocka W dniu 05.07.2023 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

021_2023_Informacja [...].pdf

2023-06-13 14:03 Julia Suchocka W dniu 13.06.2023 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

021_2023 informacje [...].pdf

2023-06-13 10:08 Julia Suchocka Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia podstawowego, zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 299 972,40 PLN.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 364