Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DG.340.64.23 Zakup i dostawa podręczników do nauki języka polskiego na poziomie A2 na potrzeby prowadzenia zajęć języka polskiego dla obywateli Ukrainy.

Deadlines:
Published : 25-05-2023 19:54:00
Placing offers : 02-06-2023 13:00:00
Offers opening : 02-06-2023 13:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa podręczników do nauki języka polskiego na poziomie A2 na potrzeby prowadzenia zajęć języka polskiego dla obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dn. 24 lutego 2022 r. lub później. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie. Projekt, o którym mowa, realizowany jest przez Województwo Dolnośląskie.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego",

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie_160068.pdf pdf 34.4 2023-05-25 19:54:00 Proceeding
DG.340.64.23 formularz oferty podręczniki A2.doc doc 160.5 2023-05-25 19:54:00 Proceeding
DG.340.64.23 projekt umowy podręczniki A2.pdf pdf 280.62 2023-05-25 19:54:00 Proceeding
DG.340.64.23 warunki zmian umowy podręczniki A2.doc doc 160 2023-05-25 19:54:00 Proceeding
DG.340.64.23 załączniki 1 - 4 podręczniki A2.doc doc 170.5 2023-05-25 19:54:00 Proceeding
DG.340.64.23 zaproszenie do składania ofert - podręczniki A2.pdf pdf 208.77 2023-05-25 19:54:00 Proceeding
DG.340.64.23 protokół oceny ofert podręczniki A2.pdf pdf 329.24 2023-06-05 19:48:55 Public message
DG.340.64.23 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 402.96 2023-06-02 20:15:28 Public message

Announcements

2023-06-05 19:48 Paweł Jankowiak Protokół oceny ofert.

DG.340.64.23 protokó [...].pdf

2023-06-02 20:15 Paweł Jankowiak Informacja z otwarcia ofert.

DG.340.64.23 informa [...].pdf

2023-06-02 13:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 14 080,00 zł brutto.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zakup i dostawa podręczników do nauki języka polskiego na poziomie A2 na potrzeby prowadzenia zajęć języka polskiego dla obywateli Ukrainy - 128 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6356 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)

The number of page views: 215