Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FSM-2023-05-18 Dostawa komputerów osobistych przenośnych (44 sztuki) na potrzeby Fundacji Solidarności Międzynarodowej

Deadlines:
Published : 25-05-2023 14:51:00
Placing offers : 06-06-2023 09:00:00
Offers opening : 06-06-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
FSM-2023-05-18 SpecyfikacjaWarunkowZamowienia.docx docx 66.99 2023-05-25 14:51:00 Proceeding
FSM-2023-05-18 - zal 2 - wzór umowy.docx docx 42.58 2023-05-25 14:51:00 Proceeding
FSM-2023-05-18 zal3 Oswiadczenia.docx docx 466.08 2023-05-25 14:51:00 Proceeding
FSM-2023-05-18 zal4 Formularz Oferty.docx docx 468.53 2023-05-25 14:51:00 Proceeding
FSM-2023-05-18 zal5 Oswiadczenie Grupa Kapitalowa.docx docx 461.86 2023-05-25 14:51:00 Proceeding
FSM-2023-05-18 zal6 Zobowiazania podmiotu trzeciego.docx docx 460.68 2023-05-25 14:51:00 Proceeding
FSM-2023-05-18_zal1_OpisPrzedmiotuZamowienia.docx docx 463.5 2023-05-25 14:51:00 Proceeding
FSM-2023-05-18 Informacja - Otwarcie Ofert.pdf pdf 179.34 2023-06-06 14:33:48 Public message
FSM-2023-05-18 Protokol Ocena Ofert - podpisane.pdf pdf 533.81 2023-07-03 16:17:28 Public message

Announcements

2023-07-03 16:17 Przetargi FSM Szanowni Państwo,

w załączeniu publikujemy Protokół z prac Komisji Przetargowej.

Z poważaniem,
Fundacja Solidarności Międzynarodowej

FSM-2023-05-18 Proto [...].pdf

2023-06-06 14:33 Przetargi FSM Szanowni Państwo,

w załączeniu publikujemy Informację z Otwarcia Ofert w Postępowaniu.

Z poważaniem,
Fundacja Solidarności Międzynarodowej

FSM-2023-05-18 Infor [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 664