Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ROPS.XII.2205.4.2023 Sukcesywe dostawy materiałów biurowych

Deadlines:
Published : 25-05-2023 11:44:00
Placing offers : 01-06-2023 23:59:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 618 567 311

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.docx docx 154.1 2023-05-25 11:44:00 Subject of the order
OŚWIADCZENIE.doc doc 23.5 2023-05-25 11:44:00 Subject of the order
załącznik formularz cenowy.xlsx xlsx 47.23 2023-05-25 11:44:00 Subject of the order
umowa biurówka.pdf pdf 730.78 2023-05-25 11:44:00 Subject of the order
wybór art. biurowe.pdf pdf 102.24 2023-06-02 11:10:04 Public message

Announcements

2023-06-02 11:10 Kajetan Walczak Zamawiający publikuje protokół z przeprowadzonego postępowania na dostawy materiałów biurowych .

wybór art. biurowe.p [...].pdf

2023-06-01 14:40 Kajetan Walczak w odpowiedzi na zadane pytanie,
1. Proszę o wyjaśnienie poz.102,103,104,105,106 czy Zamawiający oczekuje ceny za 1 arkusz, czy za opakowanie. Jeżeli cena ma być za opakowanie, to proszę o sprecyzowanie ile arkuszy ma być w każdym opakowaniu w danej pozycji.
Zamawiający udziela odpowiedzi,
ad. 1 Proszę o wskazanie ceny 1 opakowania, tj. 20 szt. Informacja dot. każdej ze wskazanej w pytaniu do Zamawiającego pozycji.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Sukcestwne dostawy materiałów (artrykułów) biurowych szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zapytanie ofertowe oraz załącznik Formularz cenowy

Zapytanie ofertowe.d [...].docx

OŚWIADCZENIE.doc

załącznik formularz [...].xlsx

umowa biurówka.pdf

1 delivery Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Feliksa Nowowiejskiego 11
61-731, Poznań
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3542 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Umowa realizowana będzie od dnia zawarcia umowy, tj. niezwłocznie po wyłonieniu Wykonawcy do 22.12.2023r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Warunki uczestnictwa - określone w Zapytaniu ofertowym. Wykonawca oświadcza że proponowany przez niego asortyment spełnia wymagania Zamawiającego oraz że posiada zdolność do wykonania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Spełniam wszystkie wymagania" (0)
6 inne - Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty składa wypełniony kompletny i podpisany załącznik - formularz cenowy (w postaci elektronicznej. Wykonawca składa podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik do postępowania Oferty złożone w innej formie niż za pomocą platformy zakupowej nie będą oceniane. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 243