Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DA.340.62.23 Wybór Wykonawcy zadania pn.: Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy (zadanie budżetowe: „Modernizacja Zamku Piastowskiego” – Przebudowa wewnętrzna kawiarni (segment A) z tarasami zewnętrznymi – etap 5 oraz oddymianie klatki schodowej w segmencie B (wraz z robotami wspólnymi i nierozdzielnymi dla segmentu B) – etap 3.

Deadlines:
Published : 24-05-2023 15:20:00
Placing offers : 21-06-2023 12:00:00
Offers opening : 21-06-2023 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załaczniki_do_IDW.zip zip 130.48 2023-05-24 15:20:00 Proceeding
DA.340.62.23 Rozdział 2 IDW.pdf pdf 626.12 2023-05-24 15:20:00 Proceeding
DA.340.62.23 Rozdział1_Formularz_ofertowy.doc doc 256.5 2023-05-24 15:20:00 Proceeding
DA.340.62.23 Rozdział3_projekt_umowy.pdf pdf 327.41 2023-05-24 15:20:00 Proceeding
Ogłoszenie_BZP.pdf pdf 157.94 2023-05-24 15:20:00 Proceeding
Rozdział_4_SWZ_Dokuentacja.zip zip 144599.29 2023-05-24 15:20:00 Proceeding
DA.340.62.23 przedłużenie terminu składania ofert.pdf pdf 498.32 2023-06-06 12:44:03 Public message
Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_BZP.pdf pdf 35.68 2023-06-06 12:44:03 Public message
Zapytania_odpowiedzi_z_załącznikiem.zip zip 562.2 2023-06-06 12:45:43 Public message
DA.340.62.23 odpowiedź na zapytanie 2.pdf pdf 494.62 2023-06-09 14:33:15 Public message
DA.340.62.23 odpowiedź na zapytanie 3.pdf pdf 319.83 2023-06-13 13:55:35 Public message
DA.340.62.23 odpowiedź na zapytanie 2.pdf pdf 353.94 2023-06-13 13:56:47 Public message
opis.pdf pdf 145.57 2023-06-13 14:05:04 Public message
Rys.CO-A.1.pdf pdf 469.98 2023-06-13 14:05:04 Public message
Rys.CO-A.2.pdf pdf 476.43 2023-06-13 14:05:04 Public message
str.tyt.pdf pdf 118.97 2023-06-13 14:05:04 Public message
opis.pdf pdf 53.79 2023-06-13 14:09:03 Public message
Rys. nr AW-1.pdf pdf 14373.43 2023-06-13 14:09:03 Public message
Rys. nr AW-2.pdf pdf 17591.16 2023-06-13 14:09:03 Public message
Rys. nr AW-3.pdf pdf 17301.89 2023-06-13 14:09:03 Public message
str. tyt.pdf pdf 121.15 2023-06-13 14:09:03 Public message
DA.340.62.23 odpowiedź na zapytanie 4.pdf pdf 519.38 2023-06-16 12:56:20 Public message
DA.340.62.23 Informacja o zmianie treści SWZ.pdf pdf 496.73 2023-06-16 13:43:27 Public message
DA.340.62.23 przedłużenie terminu składania ofert 2.pdf pdf 498.42 2023-06-16 13:54:10 Public message
DA.340.62.23 odpowiedź na zapytanie 5.pdf pdf 512.6 2023-06-16 15:09:05 Public message
DA.340.62.23 Informacja o Wykonawcach i cenach ofert.pdf pdf 309.98 2023-06-21 13:57:58 Public message
DA.340.62.23 Modyfikacja SWZ i załącznika nr 3.pdf pdf 542.72 2023-05-26 14:59:56 Public message
DA.340.62.23 załącznik nr 3 do IDW_doświadczenie.doc doc 51.5 2023-05-26 14:59:56 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP.pdf pdf 53.24 2023-05-26 14:59:56 Public message
Kawiarnia_prd.zip zip 544.97 2023-06-01 13:29:15 Public message
Klatka sch. - etap 3 - segm. B prd.zip zip 959.62 2023-06-01 13:29:15 Public message

Announcements

2023-06-21 13:57 Violetta Piwońska Zamawiający przekazuje informację o Wykonawcach i złożonych ofertach.

DA.340.62.23 Informa [...].pdf

2023-06-21 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zadania: łącznie 4.595.000,- zł brutto,
w tym na część nr 1: 2.800.000,- zł brutto;
na część nr 2: 1.795.000,- zł brutto
2023-06-16 15:09 Tomasz Szczytyński Zamawiający przekazuje wyjaśnienie treści SWZ.

DA.340.62.23 odpowie [...].pdf

2023-06-16 13:54 Tomasz Szczytyński Zamawiający przekazuje informację o zmianie treści SWZ (przedłużenie terminu składania ofert).

DA.340.62.23 przedł [...].pdf

2023-06-16 13:43 Tomasz Szczytyński Zamawiający przekazuje informację o zmianie treści SWZ.

DA.340.62.23 Informa [...].pdf

2023-06-16 12:56 Tomasz Szczytyński Zamawiający przekazuje wyjaśnienie treści SWZ.

DA.340.62.23 odpowie [...].pdf

2023-06-13 14:09 Tomasz Szczytyński Zamawiający udostępnia dokumentację dot. projektu wnętrz kawiarni.

opis.pdf

Rys. nr AW-1.pdf

Rys. nr AW-2.pdf

Rys. nr AW-3.pdf

str. tyt.pdf

2023-06-13 14:05 Tomasz Szczytyński Zamawiający udostępnia dokumentację dot. projektowanej instalacji c. o. Zakres prac obejmuje instalację c. o. w pomieszczeniach kawiarni.

opis.pdf

Rys.CO-A.1.pdf

Rys.CO-A.2.pdf

str.tyt.pdf

2023-06-13 13:56 Tomasz Szczytyński Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści SWZ.

DA.340.62.23 odpowie [...].pdf

2023-06-13 13:55 Tomasz Szczytyński Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści SWZ.

DA.340.62.23 odpowie [...].pdf

2023-06-09 14:33 Violetta Piwońska Odpowiedz na zapytanie -2

DA.340.62.23 odpowie [...].pdf

2023-06-06 12:45 Violetta Piwońska Zapytania_odpowiedzi z załącznikiem

Zapytania_odpowiedzi [...].zip

2023-06-06 12:44 Violetta Piwońska Zmiana terminu składania ofert

DA.340.62.23 przedł [...].pdf

Ogłoszenie_o_zmianie [...].pdf

2023-06-01 13:29 Violetta Piwońska Zamawiający udostępnia przedmiary robót w wersji edytowalnej. Uwaga: udostępnione przedmiary w formacie *.ath są wyłącznie materiałem pomocniczym. Jako obowiązujące traktowane są przedmiary w formacie *.pdf.

Kawiarnia_prd.zip

Klatka sch. - etap 3 [...].zip

2023-05-26 14:59 Violetta Piwońska Zmiana warunku udziału: pismo, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmieniony załącznik nr 3.

DA.340.62.23 Modyfik [...].pdf

DA.340.62.23 załączn [...].doc

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 979