Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DKW.2232.89.2023.AS Dostawa i montaż 3 urządzeń do prześwietlania paczek i bagażu oraz 3 bramowych wykrywaczy metalu do Zakładu Karnego w Czarnem

Agnieszka Sekulska
Zakład Karny w Czarnem
Deadlines:
Published : 24-05-2023 14:01:00
Placing offers : 01-06-2023 08:00:00
Offers opening : 01-06-2023 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08db5c3b-bc6b-0b59-717f-ec001161a56b.pdf pdf 133.11 2023-05-24 14:01:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 233.26 2023-05-24 14:01:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ- SOPZ - część I.pdf pdf 449.83 2023-05-24 14:01:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - SOPZ - część II.pdf pdf 50.78 2023-05-24 14:01:00 Proceeding
Załącznik nr 3a do SWZ- Szczegółowy formularz techniczny.odt odt 33.82 2023-05-24 14:01:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt post umowy.pdf pdf 102.92 2023-05-24 14:01:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oswiadczenia z art. 125 ust 1 Pzp.docx docx 25.09 2023-05-24 14:01:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenia podm udost zasoby.docx docx 23.11 2023-05-24 14:01:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 74.5 2023-05-24 14:01:00 Proceeding
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania część I.pdf pdf 63.15 2023-06-05 12:11:37 Public message
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty część II.pdf pdf 61.27 2023-06-05 13:00:40 Public message
Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ z dn. 25.05.2023 r..pdf pdf 59.29 2023-05-26 11:10:26 Public message
Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ z dn. 26.05.2023 r..pdf pdf 70.61 2023-05-30 15:16:21 Public message
Zał. nr 1 do odp za zapytania z dn. 26.05.2023 r..pdf pdf 1431.79 2023-05-30 15:16:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 54.6 2023-06-01 14:48:37 Public message

Announcements

2023-06-05 13:00 Agnieszka Sekulska Zakład Karny w Czarnem w załączeniu przekazuje ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części II postępowania.

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2023-06-05 12:11 Agnieszka Sekulska Zakład Karny w Czarnem w załączeniu przekazuje zawiadomienie o unieważnieniu dla części I postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-06-01 14:48 Agnieszka Sekulska Zakład Karny w Czarnem w załączeniu przekazuje informację o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-01 08:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

CZĘŚĆ I: dostawa i montaż 3 urządzeń do prześwietlania paczek i bagażu 310 020,00 zł

CZEŚĆ II: dostawa i montaż 3 bramowych wykrywaczy metalu 65 632,32 zł

RAZEM: 375 652,32 zł
2023-05-30 15:16 Agnieszka Sekulska Zakład Karny w Czarnem przekazuje zapytania do treści SWZ z dn. 26.05.2023 r.

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Zał. nr 1 do odp za [...].pdf

2023-05-26 11:10 Agnieszka Sekulska Zakład Karny w Czarnem przekazuje zapytania do treści SWZ z dn. 25.05.2023 r.

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 498