Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CUW-SAZ.4440.12.2023 Modernizacja posadzki w pawilonie dla nosorożców

CUW ZAMÓWIENIA
Miasto Poznań Department: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Deadlines:
Published : 24-05-2023 14:53:00
Placing offers : 12-06-2023 09:00:00
Offers opening : 12-06-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Miasto Poznań Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

al. Niepodległości 27 

61-714 Poznań

Nr telefonu. +48 61 10 21 700

Adres poczty elektronicznej:  cuw@m.poznan.pl

działające w imieniu i na rzecz

Miasto Poznań Ogród Zoologiczny w Poznaniu

ul. Kaprala Wojtka 3

61-063 Poznań

Nr telefonu. +48 61 850 12 33


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.DOCX DOCX 65.28 2023-05-24 14:53:00 Proceeding
ZAŁ 4_SWZ_ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU.docx docx 22.63 2023-05-24 14:53:00 Proceeding
ZAŁ 1_SWZ_WZÓR UMOWY.DOC DOC 186 2023-05-24 14:53:00 Proceeding
ZAŁ 2_SWZ_FORMULARZ OFERTOWY.doc doc 63.5 2023-05-24 14:53:00 Proceeding
ZAŁ 3_SWZ_OŚWIADCZENIE DO OFERTY.doc doc 65.5 2023-05-24 14:53:00 Proceeding
ZAŁ 5_SWZ_OSWIADCZENIE KONSORCJUM.doc doc 43 2023-05-24 14:53:00 Proceeding
ZAŁ 6_SWZ_WYKAZ ROBOT.doc doc 47.5 2023-05-24 14:53:00 Proceeding
ZAŁ 7_SWZ_OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITALOWA.doc doc 39 2023-05-24 14:53:00 Proceeding
ZAŁ 8_SWZ_OSWIADCZENIE DOTYCZY WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA.doc doc 41 2023-05-24 14:53:00 Proceeding
ZAŁ 9_SWZ_WYKAZ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH.doc doc 48.5 2023-05-24 14:53:00 Proceeding
Zał. nr 1 do wzoru umowy- Dokumentacja Ogród.ZIP ZIP 1988.07 2023-05-24 14:53:00 Proceeding
Zał. nr 2 do wzoru umowy- STWiOR.pdf pdf 395.32 2023-05-24 14:53:00 Proceeding
Zał. nr 3 do wzoru umowy- PRZEDMIAR.pdf pdf 575.5 2023-05-24 14:53:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 140.83 2023-05-24 14:53:00 Proceeding
12_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.DOC DOC 44.5 2023-06-12 15:07:47 Public message
12_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.DOC.XAdES XAdES 5.27 2023-06-12 15:07:47 Public message
Informacja o unieważnieniu.DOCX DOCX 19.74 2023-06-29 14:35:49 Public message
Informacja o unieważnieniu.DOCX.XAdES XAdES 5.27 2023-06-29 14:35:49 Public message
Modyfikacja SWZ- ZAŁ 1 SWZ WZÓR UMOWY.DOCX DOCX 19.11 2023-06-02 15:10:09 Public message
Modyfikacja SWZ- ZAŁ 1 SWZ WZÓR UMOWY.DOCX.XAdES XAdES 5.3 2023-06-02 15:10:09 Public message
ZAŁ 1_SWZ_WZÓR UMOWY- zmodyfikowana.DOC DOC 186 2023-06-02 15:10:09 Public message
ZAŁ 1_SWZ_WZÓR UMOWY- zmodyfikowana.DOC.XAdES XAdES 5.29 2023-06-02 15:10:09 Public message

Announcements

2023-06-29 14:35 CUW ZAMÓWIENIA INFORMACJA O UNIEWAŻNENIU POSTĘPOWANIA

Informacja o unieważ [...].DOCX

Informacja o unieważ [...].XAdES

2023-06-12 15:07 CUW ZAMÓWIENIA INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

12_INFORMACJA Z OTWA [...].DOC

12_INFORMACJA Z OTWA [...].XAdES

2023-06-12 09:00 Buyer message Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 300 000 zł
2023-06-02 15:10 CUW ZAMÓWIENIA MODYFIKACJA SWZ

Modyfikacja SWZ- ZAŁ [...].DOCX

Modyfikacja SWZ- ZAŁ [...].XAdES

ZAŁ 1_SWZ_WZÓR UMOWY [...].DOC

ZAŁ 1_SWZ_WZÓR UMOWY [...].XAdES

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 367