Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wynajem sprzętu mechanicznego wraz z obsługą operatorską w ramach bieżących remontów oraz utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Niebylec w 2023 roku - nr referencyjny IP.271.6.2023

Sebastian Szczepaniak
Gmina Niebylec Department: Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury
Deadlines:
Published : 23-05-2023 23:53:00
Placing offers : 30-05-2023 10:00:00
Offers opening : 30-05-2023 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 17 27 73 998  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - Projekt umowy.pdf pdf 238.8 2023-05-23 23:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2a - Formularz cenowy - Część nr 1.docx docx 25.07 2023-05-23 23:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2b - Formularz cenowy - Część nr 2.docx docx 25.02 2023-05-23 23:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2c - Formularz cenowy - Część nr 3.docx docx 25.11 2023-05-23 23:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2d - Formularz cenowy - Część nr 4.docx docx 25.15 2023-05-23 23:53:00 Proceeding
Raport wyboru ofert z dnia 2023.05.31.pdf pdf 448.19 2023-05-31 13:11:54 Public message

Announcements

2023-05-31 13:11 Sebastian Szczepaniak Zamawiający zawiadamia, że wybiera w postępowaniu: 1) w ramach części nr 1, ofertę złożoną przez Wykonawcę: Usługi Transportowo-Sprzętowe Paweł Cynar, Gwoździanka 7A 38-114 Niebylec. Cena wybranej oferty wyniosła 31 549,50 PLN brutto, termin realizacji zamówienia: do dnia 31.12.2023 r., termin płatności: 30 dni; 2) w ramach części nr 2, ofertę złożoną przez Wykonawcę: Usługi Transportowo-Sprzętowe Paweł Cynar, Gwoździanka 7A 38-114 Niebylec. Cena wybranej oferty wyniosła 24 846,00 PLN brutto, termin realizacji zamówienia: do dnia 31.12.2023 r., termin płatności: 30 dni; 3) w ramach części nr 3, ofertę złożoną przez Wykonawcę: Usługi Transportowo-Sprzętowe Paweł Cynar, Gwoździanka 7A 38-114 Niebylec. Cena wybranej oferty wyniosła 19 680,00 PLN brutto, termin realizacji zamówienia: do dnia 31.12.2023 r., termin płatności: 30 dni; 4) w ramach części nr 4, ofertę złożoną przez Wykonawcę: Usługi Transportowo-Sprzętowe Szopa Antoni, Lutcza 253, 38-112 Lutcza. Cena wybranej oferty wyniosła 20 230,00 PLN brutto, termin realizacji zamówienia: do dnia 31.12.2023 r., termin płatności: 30 dni.

Raport wyboru ofert [...].pdf

2023-05-30 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 96 500,00 PLN brutto

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Część nr 1 Wynajem sprzętu mechanicznego wraz z obsługą operatorską na terenie sołectw Baryczka, Małówka, Połomia i Gwoździanka 1 set - (0)
2 Część nr 2 Wynajem sprzętu mechanicznego wraz z obsługą operatorską na terenie sołectw Jawornik i Niebylec 1 set - (0)
3 Część nr 3 Wynajem sprzętu mechanicznego wraz z obsługą operatorską na terenie sołectw Blizianka i Gwoźnica Górna 1 set - (0)
4 Część nr 4 Wynajem sprzętu mechanicznego wraz z obsługą operatorską na terenie sołectw Konieczkowa, Lutcza i Gwoźnica Dolna 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3542 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew do 30 dni od daty odbioru danego zakresu zamówienia i dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Realizacja umowy - do dnia 31.12.2023 r., przy czym każdorazowe wykonanie zleconego zakresu prac - do 12 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty wywozu, po stronie Wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 139