Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PODN.ZP.321.9.2023 Przeprowadzenie szkolenia w formie hybrydowej dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych województwa pomorskiego realizowanych w ramach Funduszu Pomocowego dla uczniów z Ukrainy

Deadlines:
Published : 23-05-2023 12:45:00
Placing offers : 02-06-2023 09:00:00
Offers opening : 02-06-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. 6 program szkolenia.docx docx 75.72 2023-05-23 12:45:00 Proceeding
Zał. 7 wykaz osób.docx docx 76.92 2023-05-23 12:45:00 Proceeding
Zał. 8 oświadczenie ZUS.docx docx 79.78 2023-05-23 12:45:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 60.36 2023-05-23 12:45:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 4549.58 2023-05-23 12:45:00 Proceeding
Zał. 1 opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 122.4 2023-05-23 12:45:00 Proceeding
Zał. 2 formularz ofertowy.docx docx 77.78 2023-05-23 12:45:00 Proceeding
Zał. 3 nota biograficzna.docx docx 77.73 2023-05-23 12:45:00 Proceeding
Zał. 4 oświadczenie o wykluczeniu.docx docx 76.81 2023-05-23 12:45:00 Proceeding
Zał. 5 projekt umowy.pdf pdf 961.9 2023-05-23 12:45:00 Proceeding
Informacja o wyniku.pdf pdf 42.8 2023-06-07 12:19:37 Public message
Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf pdf 166.53 2023-06-07 13:08:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 134.18 2023-06-02 11:05:02 Public message

Announcements

2023-06-07 13:08 Anna Sobczyk Zawiadomienie o wyniku8 postępowania

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2023-06-07 12:19 Anna Sobczyk Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku. [...].pdf

2023-06-02 11:05 Anna Sobczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-02 09:13 Anna Sobczyk Na realizacje przedmiotu zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć łącznie 12.000,00 brutto. Moduł 1 - 4.000,00; moduł 2 - 4.000,00; moduł 3 - 4.000,00

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 282