Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WUK.271.2.2023 Dokonanie oceny technicznej pojazdów usuniętych na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Joanna Błocińska
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Wydział Uprawnień Komunikacyjnych
Deadlines:
Published : 23-05-2023 09:20:00
Placing offers : 30-05-2023 08:00:00
Offers opening : 30-05-2023 08:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Przedmiotem zamówienia jest dokonanie oceny technicznej 14 pojazdów usuniętych na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ich wyceny. Pojazdy nie posiadają dokumentów komunikacyjnych. Wszystkie pojazdy są otwarte.


Ocena techniczna musi zawierać:

- dane identyfikacyjne pojazdu (marka, model, wersja, nr rejestracyjny, rok produkcji, nr VIN, rodzaj pojazdu)

- informacje dotyczące standardowego wyposażenia pojazdów wycenianych

- informacje o wyposażeniu dodatkowym wycenianych pojazdów

- przedstawienie stanu technicznego pojazdów wycenianych

- określenie stopnia zużycia pojazdów

- podanie wartości bazowej brutto pojazdów w stanie jak przed szkodą

- określenie wartości brutto wycenianych pojazdów na dzień dokonywania oględzin


Osoba wykonująca w imieniu Wykonawcy oględziny pojazdów zobowiązana jest:

- okazać zaświadczenia o wpisie na listę rzeczoznawców samochodowych osobie biorącej udział w oględzinach z ramienia Zamawiającego i przekazania mu kopii tego zaświadczenia

- dokonać oględzin pojazdów i ich  wyceny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 52 58 58 603

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie oceny technicznej pojazdów - 14 pc. Urząd Miasta Bydgoszcz
Jezuicka 1
85-102, Bydgoszcz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3581 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do dnia 23.06.2023 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 267