Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO/21/2023 Usługi tłumaczeń na polski język migowy 4 filmów w ramach projektu „Kino Otwarte” dla Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

Katarzyna Krajenka-Salewska
Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
Deadlines:
Published : 22-05-2023 09:08:00
Placing offers : 29-05-2023 08:00:00
Offers opening : 29-05-2023 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu ZO/21/2023 pn. "Usługi tłumaczeń na polski język migowy 4 filmów w ramach projektu „Kino Otwarte” dla Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu" prowadzonym w trybie zgodnym z zaleceniami wewnętrznymi Zamawiającego.


Źródło finansowania:Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
02.0. Zapytanie Ofertowe ZO_21_2023_opis przedmiotu zamswienia.BES.pdf pdf 465.17 2023-05-22 09:08:00 Proceeding
02.1. Załącznik nr 1 do ZO_21_2023 - formularz ofertowy.docx docx 44.06 2023-05-22 09:08:00 Criterion
02.2. Załącznik nr 2 do ZO_21_2023 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 34.83 2023-05-22 09:08:00 Criterion
02.3. Załacznik nr 3 do ZO_21_2023 - wzór umowy.BES.pdf pdf 481.72 2023-05-22 09:08:00 Criterion
02.6. Załącznik nr 6 do ZO_21_2023 - wzór zobowiązania P3.docx docx 34.47 2023-05-22 09:08:00 Criterion
02.7. Załącznik nr 7 do ZO_21_2023 - tajemnica przedsiębiorstwa.docx docx 34.3 2023-05-22 09:08:00 Criterion
02.5. Załącznik nr 5 do ZO_21_2023 - wykaz usług.docx docx 38.27 2023-05-22 09:08:00 Criterion
02.4. Załącznik nr 4 do ZO_21_2023 - wykaz osób.docx docx 40.54 2023-05-22 09:08:00 Criterion
04.0. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_ZO_21_2023.BES.pdf pdf 290.55 2023-05-29 10:01:13 Public message
05.0. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY_ZO_21_2023.BES.pdf pdf 277.52 2023-05-29 10:02:38 Public message

Announcements

2023-05-29 10:02 Katarzyna Krajenka-Salewska Szanowni Państwo. W załączeniu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY, dotycząca postępowania ZO/21/2023.

05.0. INFORMACJA O W [...].pdf

2023-05-29 10:01 Katarzyna Krajenka-Salewska Szanowni Państwo. W załączeniu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotycząca postępowania ZO/21/2023.

04.0. INFORMACJA Z O [...].pdf

2023-05-25 08:52 Katarzyna Krajenka-Salewska Szanowni Państwo,
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie dot. treści OPZ w postępowaniu ZO/21/2023:
PYTANIE 1:
W jakich godzinach będą wyświetlane filmy i jakiej będą długości?
ODPOWIEDŹ 1:
Filmy grane będą w czwartki o godzinie 18:00.
Długości filmów:
HOURIA: 1 h 44'
FILIP: 2 h 15'
SKOŁOWANI: 1 h 47'
PRAWDZIWE ZYCIE ANIOŁÓW: 1h 17'

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługi tłumaczeń na PJM filmów zgodnie z OPZ Proszę o podanie ceny za CAŁOŚĆ przedmiotu zamówienia. 1 service Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
ul. Św. Marcin 80/82
61-809, Poznań
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value Attachment required

02.1. Załącznik nr 1 [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych i o niepodleganiu wykluczeniu - Proszę załączyć wypełnione i podpisane OŚWIADCZENIE Attachment required

02.2. Załącznik nr 2 [...].docx

(0)
3 Wzór umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

02.3. Załacznik nr 3 [...].pdf

(0)
4 Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy) - Proszę załączyć wypełnione i podpisane ZOBOWIĄZANIE - jeżeli dotyczy

02.6. Załącznik nr 6 [...].docx

(0)
5 Tajemnica przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy) - Proszę załączyć wypełnione i podpisane ZASTRZEŻENIE INFORMACJI - jeżeli dotyczy

02.7. Załącznik nr 7 [...].docx

(0)
6 Wykaz usług wraz z dowodami 40% Proszę załączyć wypełniony i podpisany WYKAZ wraz z dowodami Attachment required

02.5. Załącznik nr 5 [...].docx

(0)
7 Wykaz osób - Proszę załączyć wypełniony i podpisany WYKAZ Attachment required

02.4. Załącznik nr 4 [...].docx

(0)
(0)

The number of page views: 619