Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 22/2023 Dostawa implantów

Deadlines:
Published : 19-05-2023 12:31:00
Placing offers : 16-06-2023 09:00:00
Offers opening : 16-06-2023 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 7811.37 2023-05-19 12:31:00 Proceeding
SWZ-Implanty.pdf pdf 872.01 2023-05-19 12:31:00 Proceeding
Załączniki nr 1-8.zip zip 661.1 2023-05-19 12:31:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania z dn. 07.06.2023.pdf pdf 783.06 2023-06-07 11:41:35 Public message
Zal nr 1 do Odpowiedzi z dn. 07.06.2023.pdf pdf 223.76 2023-06-07 11:41:35 Public message
222_5 Informacja z otwarcia.pdf pdf 445.58 2023-06-16 12:42:06 Public message
Informacja o rozstrzygnięciu z dn. 28.07.2023.pdf pdf 371.63 2023-07-28 12:40:11 Public message
Kwota przeznaczona-22_2023 - Implanty.pdf pdf 188.87 2023-06-16 09:00:00 Public message

Announcements

2023-07-28 12:40 Monika Kaczmarek Informacja o rozstrzygnięciu postępowania z dn. 28.07.2023

Informacja o rozstrz [...].pdf

2023-06-16 12:42 Monika Kaczmarek Informacja z otwarcia z dn. 16.06.2023

222_5 Informacja z o [...].pdf

2023-06-16 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający przeznaczy na realizację zamówienia podana w załączniku pdf.

Kwota przeznaczona-2 [...].pdf

2023-06-07 11:41 Monika Kaczmarek Odpowiedzi na pytania z dn. 07.06.2023r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Zal nr 1 do Odpowied [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 777