Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WI-K/PN/230322/3 ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 793 NA TERENIE GMIN SIEWIERZ, MYSZKÓW, ŻARKI ORAZ JANÓW – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ Z NADZOREM AUTORSKIM

Deadlines:
Published : 19-05-2023 11:21:00
Placing offers : 04-07-2023 09:00:00
Offers opening : 04-07-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

UWAGA:

Dokumenty zamówienia dostępne są pod poniższym linkiem:

https://drive.google.com/file/d/1JwV72lP4vWiKaiJg6WcKhocVgc1ZdUIo/view?usp=share_link

W załącznikach do postępowania zamieszczono SWZ, ogłoszenie o zamówieniu oraz pozostałe dokumenty zamówienia dla przedmiotowego postępowania. 


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 swz rozbudowa dw 793 dp_nadzor.pdf pdf 603.86 2023-05-19 11:21:00 Proceeding
ogloszenie o zamowieniu opublikowane.pdf pdf 142.63 2023-05-19 11:21:00 Proceeding
espd-request.zip zip 81.05 2023-05-19 11:21:00 Proceeding
zalaczniki edytowalne.zip zip 2180.16 2023-05-19 11:21:00 Proceeding
2023-OJS115-358388-pl - opublikowane ogloszenie.pdf pdf 101.54 2023-06-16 09:17:02 Public message
1 wyjasnienie do zapytan_ww.pdf pdf 1102.36 2023-06-16 09:18:05 Public message
wyjasnienie do wyceny.pdf pdf 484.06 2023-06-16 10:20:59 Public message
wyceny.PDF PDF 115.23 2023-06-16 10:20:59 Public message
wyceny.xls xls 61 2023-06-16 10:20:59 Public message
wytyczne projektowe.rar rar 8163.61 2023-06-16 09:50:16 Public message
opz_793.pdf pdf 1753.64 2023-06-22 11:35:39 Public message
pismo do wykonawcow - wyjasnienie do zapytan.pdf pdf 489.12 2023-06-22 11:35:39 Public message
pismo do wykonawcow - wyjasnienie .pdf pdf 486.41 2023-06-29 10:53:15 Public message
informacja otwarcie ofert.pdf pdf 445.17 2023-07-04 10:53:52 Public message
wybor oferty_informacja dla wykonawcow_strona.pdf pdf 502.09 2023-07-31 13:54:47 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 111.34 2023-08-23 09:19:23 Public message

Announcements

2023-08-23 09:19 Justyna Cichocka OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-07-31 13:54 Justyna Cichocka INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wybor oferty_informa [...].pdf

2023-07-04 10:53 Justyna Cichocka INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

informacja otwarcie [...].pdf

2023-07-04 09:00 Buyer message Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 4 998075,23 zł brutto.
2023-06-29 10:53 Justyna Cichocka WYJAŚNIENIE

pismo do wykonawcow [...].pdf

2023-06-22 11:35 Justyna Cichocka ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

opz_793.pdf

pismo do wykonawcow [...].pdf

2023-06-16 10:20 Justyna Cichocka WYJAŚNIENIE - POPRAWA BŁĘDU TECHNICZNEGO W WYCENIE

wyjasnienie do wycen [...].pdf

wyceny.PDF

wyceny.xls

2023-06-16 09:50 Justyna Cichocka WYTYCZNE PROJEKTOWE DO PISMA Z DNIA 13.06.2023 R. - ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

wytyczne projektowe. [...].rar

2023-06-16 09:18 Justyna Cichocka 1. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

1 wyjasnienie do zap [...].pdf

2023-06-16 09:17 Justyna Cichocka OGŁOSZENIE O ZMIANIE

2023-OJS115-358388-p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1748