Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.24.2023.B Dostawa sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Magdalena Sikora
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 19-05-2023 10:22:00
Placing offers : 06-06-2023 11:00:00
Offers opening : 06-06-2023 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 72.25 2023-05-19 10:22:00 Proceeding
2_specyfikacja_warunkow_zamówienia.pdf pdf 510.9 2023-05-19 10:22:00 Proceeding
3_formularz_ofertowy.docx docx 32.78 2023-05-19 10:22:00 Proceeding
4_oswiadczenie_Wykonawcy_o_braku podstaw do_wykluczenia.docx docx 23.39 2023-05-19 10:22:00 Proceeding
5_wzor_umowy.pdf pdf 492.57 2023-05-19 10:22:00 Proceeding
6_opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 377.05 2023-05-19 10:22:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 210.34 2023-06-06 14:06:37 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona.pdf pdf 244.67 2023-06-20 16:13:50 Public message
Ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 87.25 2023-07-12 15:20:43 Public message
Odpowiedź na pytanie oraz zmiana treści opisu przedmiotu zamówienia.pdf pdf 233.88 2023-05-24 15:37:28 Public message
30_05_2023_przedluzenie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf pdf 274.8 2023-05-30 17:23:02 Public message
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf pdf 25.79 2023-05-30 17:23:02 Public message
31_05_2023_wzor_umowy_po_zmianie.pdf pdf 492.58 2023-05-31 09:25:38 Public message
31_05_2023_zmiana_umowy.pdf pdf 280.39 2023-05-31 09:25:38 Public message
Ogłoszenie o wyniku postepowania Pakiet II.pdf pdf 50.08 2023-08-28 11:43:47 Public message

Announcements

2023-08-28 11:43 Magdalena Sikora Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyniku postępowania w zakresie Pakietu nr II

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-07-12 15:20 Magdalena Sikora Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-06-20 16:13 Magdalena Sikora Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-06-06 14:06 Magdalena Sikora Zamawiający w załączeniu zamieszcza informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (informacja z otwarcia ofert)

informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-06 11:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 460 945,00 zł brutto, w tym:
Pakiet I - 265 435,00 zł brutto
Pakiet II - 9 800,00 zł brutto
Pakiet III - 34 560,00 zł brutto
Pakiet IV - 3 750,00 zł brutto
Pakiet V - 25 100,00 zł brutto
Pakiet VI - 33 300,00 zł brutto
Pakiet VII - 70 750,00 zł brutto
Pakiet VIII - 18 250,00 zł gross
2023-05-31 09:25 Magdalena Sikora Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o zmianie wzoru umowy, stanowiącego załącznik do specyfikacji warunków zamówienia oraz zmieniony wzór umowy

31_05_2023_wzor_umow [...].pdf

31_05_2023_zmiana_um [...].pdf

2023-05-30 17:23 Magdalena Sikora Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert

30_05_2023_przedluze [...].pdf

ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

2023-05-24 15:37 Justyna Motławska Zamawiający zamieszcza odpowiedź na pytanie oraz zmianę treści opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 744