Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 09/05/2023/TT Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków w ul. Banacha w Zgorzelcu.

Deadlines:
Published : 19-05-2023 09:44:00
Placing offers : 01-06-2023 10:00:00
Offers opening : 01-06-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o przetargu regulaminowym nr 09_05_2023_TT2.pdf pdf 480.33 2023-05-19 09:44:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 861.54 2023-05-19 09:44:00 Proceeding
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 36.03 2023-05-19 09:44:00 Proceeding
Zał. nr 9 - projekt Umowy.pdf pdf 773.24 2023-05-19 09:44:00 Proceeding
Zal. nr 2 - Dokumentacja projektowa.zip zip 75350.89 2023-05-19 09:44:00 Proceeding
Zał. nr 3 - Doświadczenie zawodowe.docx docx 25.46 2023-05-19 09:44:00 Proceeding
Zał. nr 4 - Wykaz kadry.docx docx 23.92 2023-05-19 09:44:00 Proceeding
Zał. nr 5 - Wykaz sprzętu do wykonania zamówienia.docx docx 24.46 2023-05-19 09:44:00 Proceeding
Zał. nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 333.28 2023-05-19 09:44:00 Proceeding
Zał. nr 7 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.pdf pdf 331.63 2023-05-19 09:44:00 Proceeding
Zał. nr 8 - Oświadczenie dot.umowy ubezpieczenia.pdf pdf 322.45 2023-05-19 09:44:00 Proceeding
Zał. nr 9 - Oświadczenie Gwarnacyjne - załącznik nr 1 do Umowy.pdf pdf 653.76 2023-05-19 09:44:00 Proceeding
Informacja o unieważnieniu postępowania.PDF PDF 61.99 2023-06-07 14:31:40 Public message
Odpowiedź na pytanie nr 1.PDF PDF 64.45 2023-05-30 13:34:41 Public message

Announcements

2023-06-07 14:31 Halina Marzec Dzień dobry,
w załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania.
Pozdrawiam - Halina Marzec

Informacja o unieważ [...].PDF

2023-05-30 13:34 Halina Marzec Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na pytanie dot. przedmiotowego postępowania.
Pozdrawiam - Halina Marzec.

Odpowiedź na pytanie [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 823