Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/34/2023 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przepompownią ścieków ul. Panoramiczna i Lechosławska w Kaliszu.

Deadlines:
Published : 26-05-2023 09:57:00
Placing offers : 06-06-2023 09:00:00
Offers opening : 06-06-2023 09:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu zaprasza do zapoznania się z materiałami przetargowymi i do złożenia oferty w postępowaniu na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przepompownią ścieków ul. Panoramiczna i Lechosławska w Kaliszu.


Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień PWiK Sp. z o.o.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do postępowania.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"   

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 28.63 2023-05-26 09:57:00 Proceeding
załącznik nr 2 - Umowa.doc doc 145 2023-05-26 09:57:00 Proceeding
załącznik nr 3 - D132 Regulamin Porządkowy PWiK.docx docx 131.13 2023-05-26 09:57:00 Proceeding
Pozwolenie na budowę - Panoramiczna.pdf pdf 2715.12 2023-05-26 09:57:00 Proceeding
Panoramiczna -sieć wod. i kan. san.zip zip 73450.97 2023-05-26 09:57:00 Proceeding
Załączniki 4 - 7.docx docx 40.58 2023-05-26 09:57:00 Proceeding
pismo przewodnie do Zapytania Ofertowego (002).docx docx 36.02 2023-05-26 09:57:00 Proceeding
Zestawienie ofert (1) - Panoramiczna.pdf pdf 434.33 2023-06-06 12:21:32 Public message
dokumentacja podstawowych czynności postępowania.pdf pdf 2546.35 2023-07-05 14:22:58 Public message
załącznik nr 2 - Umowa — po modyfikacji.doc doc 148.5 2023-06-02 13:04:55 Public message
Panoramiczna -sieć wod. i kan. san.7z 7z 72196.56 2023-06-02 13:04:55 Public message

Announcements

2023-07-05 14:22 Magdalena Włodarek Rozstrzygnięcie postępowania

dokumentacja podstaw [...].pdf

2023-06-06 12:21 Anna Kędzia Zestawienie ofert

Zestawienie ofert (1 [...].pdf

2023-06-06 12:11 Anna Kędzia The message was withdrawn by the Buyer.
2023-06-06 08:43 Anna Kędzia Link do transmisji z otwarcia postępowania: https://youtube.com/live/n412ERmYhe8?feature=share
2023-06-02 13:04 Anna Kędzia W związku z pojawieniem się pytań do postępowania, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu odpowiada: Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuszcza rozliczenie fakturami częściowymi za wykonany zakres robót?
Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza rozliczenie fakturami częściowymi za wykonanie zakresu robót.
W załączeniu Projekt umowa po modyfikacji.

W związku z informacją, że z pobranego pliku * zip nie da się otworzyć żadnego z załączników - w załączeniu pliki spakowane 7z.

załącznik nr 2 - Umo [...].doc

Panoramiczna -sieć w [...].7z

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przepompownią ścieków ul. Panoramiczna i Lechosławska wraz zgodnie z projektem opracowanym przez PWiK Spółka z o.o. z/s w Kaliszu – grudzień 2022r. 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2810 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin wejścia na budowę: 17.07.2023r. Termin wykonania do 03.11.2023r. Termin dostarczenia materiałów odbiorowych do 03.12.2023r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Gwarancja - min. 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Termin gwarancji biegnie od dnia następującego po odbiorze końcowym robót budowlanych. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 790