Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-1236/23/80/Z Dostawa niszczarek biurowych

Deadlines:
Published : 30-05-2023 15:41:00
Placing offers : 12-06-2023 11:00:00
Offers opening : 12-06-2023 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ WZP-1236.23.80.Z.pdf pdf 707.32 2023-05-30 15:41:00 Proceeding
SWZ WZP-1236.23.80.Z.doc doc 362 2023-05-30 15:41:00 Proceeding
Załączniki do edycji.doc doc 185.5 2023-05-30 15:41:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 124.72 2023-05-30 15:41:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.46 2023-06-05 14:26:59 Public message
pytania i odpowiedzi niszczarki.pdf pdf 145.49 2023-06-05 14:27:34 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 52.64 2023-06-12 12:16:33 Public message
wybor najkorzystniejszej oferty_platforma.pdf pdf 109.25 2023-06-20 10:43:48 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 64.37 2023-07-12 12:38:40 Public message
Odpowiedź na pytanie do treści SWZ.pdf pdf 69.69 2023-05-31 15:08:29 Public message
Odpowiedź na pytanie do treści SWZ.docx docx 61.52 2023-05-31 15:08:29 Public message
Odpowiedź na pytanie do tresci SWZ nr 2.pdf pdf 68.6 2023-06-02 12:59:57 Public message
Odpowiedź na pytanie do treści SWZ nr 2.docx docx 61.49 2023-06-02 12:59:57 Public message

Announcements

2023-07-12 12:38 Piotr Sobieraj Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-06-20 10:43 Ewa Kazanecka Informacja o Wyborze najkorzystniejszej oferty

wybor najkorzystniej [...].pdf

2023-06-12 12:16 Ewa Kazanecka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-12 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 146.776,51 PLN brutto.
2023-06-05 14:27 Ewa Kazanecka Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2023-06-05 14:26 Ewa Kazanecka Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-06-02 12:59 Piotr Sobieraj Odpowiedź na pytanie do treści SWZ

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Odpowiedź na pytanie [...].docx

2023-05-31 15:08 Piotr Sobieraj Odpowiedź na pytanie do treści SWZ

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Odpowiedź na pytanie [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 529