Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa materiału kamiennego na bieżące remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Niebylec w 2023 roku - nr referencyjny IP.271.5.2023

Sebastian Szczepaniak
Gmina Niebylec Department: Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury
Deadlines:
Published : 17-05-2023 14:25:00
Placing offers : 24-05-2023 11:00:00
Offers opening : 24-05-2023 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 17 27 73 998;

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - Projekt umowy.pdf pdf 235.41 2023-05-17 14:25:00 Proceeding
Raport wyboru ofert z dnia 2023.05.31.pdf pdf 454.1 2023-05-31 13:45:59 Public message

Announcements

2023-05-31 13:45 Sebastian Szczepaniak Zamawiający zawiadamia, że wybiera w postępowaniu ofertę złożoną przez Wykonawcę: PPHU Kris Damian Czarnik, Zaborów 206 A, 38-100 Strzyżów. Cena wybranej oferty wyniosła 117 637,20 PLN brutto, termin realizacji zamówienia: do dnia 31.12.2023 r., każdorazowa dostawa: do 14 dni, termin płatności: 30 dni.

Raport wyboru ofert [...].pdf

2023-05-24 11:00 Buyer message Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 132 000,00 PLN brutto.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Kliniec sortowany (4-31,5 mm) - 170 metric ton - (0)
2 Tłuczeń sortowany (31,5 – 63 mm) - 80 metric ton - (0)
3 Mieszanka kruszywa łamanego (0-31,5 mm) - 430 metric ton - (0)
4 Mieszanka kruszywa łamanego (0-63 mm) - 810 metric ton - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3542 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew do 30 dni od daty odbioru danej partii dostawy i dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Realizacja umowy - do dnia 31.12.2023 r., przy czym każdorazowa dostawa zamówionej partii materiału - do 14 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu i wbudowania, po stronie Wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 331