Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO Dostawa do siedziby Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty w Bydgoszczy 20 szt. komputerów stacjonarnych.

Natalia Michalczak
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty
Deadlines:
Published : 17-05-2023 14:10:00
Placing offers : 30-05-2023 12:00:00
Offers opening : 30-05-2023 12:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

 

 

Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty

ul. K.K. Baczyńskiego 5, 85-805 Bydgoszcz

http://www.bip.bbfo.bydgoszcz.pl


Ogłasza Zapytanie Ofertowe na

zakup oraz dostawa do siedziby Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty

20 szt. komputerów stacjonarnych


Termin
realizacji zamówienia (termin dostawy) :  najpóźniej : 14 dni od podpisania umowy. 


Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć elektronicznie w terminie do : 30 maja 2023r. do godz. 12.00   na wzorze Formularza (załącznik nr.1) z poprzez niniejszą Platformę Zakupową zgodnie z wymogami Zamawiajacego okreslonymi w załaczonych dokumentach.

Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych  .

Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.


Kryterium  oceny  Ofert:

C –-   najniższa jednostkowa cena brutto 1szt. komputera stacjonarnego:  100 % znaczenia


Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą Platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 


Wiadomości z Platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanie - zakup komputerów 2023.pdf pdf 393.2 2023-05-17 14:10:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.pdf pdf 533.02 2023-05-17 14:10:00 Proceeding
Załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia komputery 2023 poprawiony.pdf pdf 355.52 2023-05-17 14:10:00 Proceeding
umowa komputery 2023 - załacznik nr 3.pdf pdf 363.02 2023-05-17 14:10:00 Proceeding
Klauzula informacyjna.pdf pdf 44.14 2023-05-17 14:10:00 Proceeding
Otwarcie.Ofert . Komputery.2023.pdf pdf 181.41 2023-05-30 14:29:35 Public message
Wybór Ofert . Komputery.2023.pdf pdf 192.29 2023-05-31 14:24:24 Public message

Announcements

2023-05-31 14:24 Natalia Michalczak Bydgoszcz, dnia 31 maja 2023r.


Zamawiający w załączeniu zamieszcza INFORMACJĘ o WYBORZE OFERTY w Zapytaniu Ofertowym z 17.05.2023r. na zakup oraz dostawę do siedziby Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty 20 szt. komputerów stacjonarnych, zamieszonego na Platformie Zakupowej o nr ID 768231 pod adresem: https://platformazakupowa.pl

Zamawiający w wyniku oceny i analizy 5 Ofert dokonał wybory Oferty nr. 3 jako najtańszej (jak w załączeniu) tj :

OFERTA NR 3:
PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec
NIP 866-16-96-830

Wybór Ofert . Komput [...].pdf

2023-05-30 14:29 Robert Kiela Bydgoszcz, dnia 30 maja 2023r.

W załączeniu INFORMACJA z OTWARCIA 5 OFERT w Zapytaniu Ofertowym z 17.05.2023r. na zakup oraz dostawę do siedziby Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty 20 szt. komputerów stacjonarnych, zamieszonego na Platformie Zakupowej o nr ID 768231 pod adresem: https://platformazakupowa.pl

Otwarcie.Ofert . Kom [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6069 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 567