Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.04.2023 Elbląska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Barbara Wiśniewska
Urząd Gminy w Elblągu
Deadlines:
Published : 23-05-2023 07:42:00
Placing offers : 30-06-2023 11:00:00
Offers opening : 30-06-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Ogłoszenie o zamówieniu Nr Dz.U.: 2023/S 098-306376 wysłane do publikacji 18.05.2023 r., opublikowane 23.05.2023 r.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 184.72 2023-05-23 07:42:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1010.74 2023-05-23 07:42:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.docx docx 31.05 2023-05-23 07:42:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.docx docx 22.99 2023-05-23 07:42:00 Proceeding
Zal_6_1_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 36 2023-05-23 07:42:00 Proceeding
Zal_6_2_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 38.5 2023-05-23 07:42:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.docx docx 27.86 2023-05-23 07:42:00 Proceeding
Zal_8_Projektowane_postanowienia_Umowy.docx docx 67.81 2023-05-23 07:42:00 Proceeding
Zal_8a_Projektowane_postanowienia_umowy.docx docx 68.86 2023-05-23 07:42:00 Proceeding
Zal_1_Wykaz_PPE.xls xls 222.5 2023-05-23 07:42:00 Criterion
Zal_2_Formularz_oferty.docx docx 34.98 2023-05-23 07:42:00 Criterion
Zal_3_JEDZ.doc doc 222 2023-05-23 07:42:00 Criterion
Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.doc doc 49 2023-05-23 07:42:00 Criterion
Zal_3b_Oswiadczenie_podmiot_udostepniajacy.doc doc 40.5 2023-05-23 07:42:00 Criterion
ogłoszenie o sprostowaniu 2023-OJS111-347505-pl.pdf pdf 112.37 2023-06-12 09:24:54 Public message
ZP.271.04.3.2022 zmiana treści ogłoszenia.pdf pdf 887.41 2023-06-12 09:25:32 Public message
ZP.271.04.4.2022 wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 921.31 2023-06-19 14:27:59 Public message
ZP.271.04.5.2023 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 365.15 2023-06-30 12:26:46 Public message
ZP.271.04.7.2023 informacja o wyborze INTERNET.pdf pdf 848.47 2023-07-18 11:34:31 Public message
ZP.271.04.2.2022 wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 661.72 2023-06-01 12:24:25 Public message
ogloszenie o udzieleniu zamówienia o wyniku.pdf pdf 161.65 2023-09-12 11:57:08 Public message

Announcements

2023-09-12 11:57 Barbara Wiśniewska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wyniki postepowania

ogloszenie o udziele [...].pdf

2023-07-18 11:34 Barbara Wiśniewska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP.271.04.7.2023 inf [...].pdf

2023-06-30 12:26 Barbara Wiśniewska Informacja z otwarcia ofert

ZP.271.04.5.2023 inf [...].pdf

2023-06-29 09:41 Barbara Wiśniewska Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 4495518,16 zł, w tym:
Gmina Elbląg – 285632,57 zł,
Powiat Elbląski – 1087786,91 zł,
Gmina Gronowo Elbląskie – 305917,24 zł,
Gmina Markusy – 185311,80 zł,
Gmina Pasłęk – 954468,68 zł,
Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku Jednostka Operatorska Sp. z o.o. – 537497,21 zł,
Gmina Pieniężno – 254946,53 zł,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pieniężnie – 592785,22 zł,
Gmina Wilczęta – 291172,00 zł – z opcją 357924,10 zł.
Łączna kwota gross z opcją: 4562270,26 zł.
2023-06-19 14:27 Barbara Wiśniewska Wyjaśnienia treści SWZ

ZP.271.04.4.2022 wyj [...].pdf

2023-06-12 09:25 Barbara Wiśniewska Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu

ZP.271.04.3.2022 zmi [...].pdf

2023-06-12 09:24 Barbara Wiśniewska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie - sprostowanie

ogłoszenie o sprosto [...].pdf

2023-06-01 12:24 Barbara Wiśniewska Wyjaśnienie treści SWZ

ZP.271.04.2.2022 wyj [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Zal_1_Wykaz_PPE.xls

Zal_2_Formularz_ofer [...].docx

Zal_3_JEDZ.doc

Zal_3a_Oswiadczenie_ [...].doc

Zal_3b_Oswiadczenie_ [...].doc

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 745