Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-18/2023 Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej oraz Zakładu Radiologii

Deadlines:
Published : 16-05-2023 14:47:00
Placing offers : 30-06-2023 09:00:00
Offers opening : 30-06-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 254.85 2023-05-16 14:47:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 533.54 2023-05-16 14:47:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx xlsx 45.43 2023-05-16 14:47:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 70.5 2023-05-16 14:47:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD).zip zip 84.26 2023-05-16 14:47:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie dot. wykluczenia (...).doc doc 47.5 2023-05-16 14:47:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności.doc doc 28.5 2023-05-16 14:47:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji.doc doc 28.5 2023-05-16 14:47:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ (dot. Pakietu nr 1-11) - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 534.45 2023-05-16 14:47:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ (dot. Pakietu nr 12) - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 357.44 2023-05-16 14:47:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP-18-2023_(2).pdf pdf 687.89 2023-06-19 13:29:02 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 65.49 2023-06-19 13:29:02 Public message
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - modyfikacja w zakresie pakietu nr 5.doc doc 74 2023-06-19 13:29:02 Public message
Załącznik Nr 1A do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy - zmodyfikowany w zakresie pakietu nr 5 i 8.xlsx xlsx 43.64 2023-06-19 13:29:02 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP-4-2023_(3).pdf pdf 595.43 2023-06-20 14:03:37 Public message
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy - modyfikacja nr 2 w zakresie pakietu nr 8.xlsx xlsx 43.62 2023-06-20 14:03:37 Public message
Informacja z otwarcia ofert DZP_18_2023.pdf pdf 431.83 2023-06-30 13:27:30 Public message
Załączniki do informacji z otwarcia.zip zip 2974.09 2023-06-30 13:27:30 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP-18-2023 s.pdf pdf 979.15 2023-07-12 13:08:39 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP-18-2023_(1).pdf pdf 593.99 2023-05-31 13:20:31 Public message
Ogłoszeniee o udzieleniu zamówienia _ DZP - 18-2023.pdf pdf 326.72 2023-08-16 10:47:42 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia DZP-18-2023.pdf pdf 425.92 2023-06-30 09:00:00 Public message

Announcements

2023-08-16 10:47 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia _ DZP - 18/2023

Ogłoszeniee o udziel [...].pdf

2023-07-12 13:08 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP-18-2023

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-07-12 13:01 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.
2023-06-30 13:27 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert wraz z załącznikami _ DZP - 18/2023

Informacja z otwarci [...].pdf

Załączniki do inform [...].zip

2023-06-30 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-06-20 14:03 Zamówienia Publiczne Modyfikacja wyjaśnień z dnia 19.06.2023 r.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Załącznik Nr 1 do SW [...].xlsx

2023-06-19 13:29 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie oraz zmiana SWZ.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - modyfikacja w zakresie pakietu nr 5
Załącznik Nr 1A do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy - zmodyfikowany w zakresie pakietu nr 5 i 8

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załącznik Nr 1 do SW [...].doc

Załącznik Nr 1A do S [...].xlsx

2023-05-31 13:20 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie treści SWZ

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1112