Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZG.7021.51.2023 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Część I: Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Karnowo – Suchary Część II: Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej na odcinku Wieszki – Janowo - Paterek Gmina Nakło nad Notecią Część III: Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ulica Wyzwolenia gm. Nakło nad Notecią oraz na odcinku Zamość - Tur gm. Szubin

Gracjana Malagowska
Gmina Nakło nad Notecią Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 31-05-2023 13:50:00
Placing offers : 12-06-2023 09:00:00
Offers opening : 12-06-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Na podstawie umowy nr 1/2022 z dnia 30.12.2022 r. Gmina Nakło nad Notecią świadczy w niniejszym postępowaniu pomocnicze działania zakupowe na rzecz Zamawiającego i jest jego pełnomocnikiem, zgodnie z art. 37 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)

 

Zamawiający:

Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin ul. Młyńska 22 89-100 Nakło nad Notecią

Adres do korespondencji:

ul. Ks. Piotra Skargi 7

89 – 100 Nakło nad Notecią

tel.(52) 386 79 01, fax (52) 386 79 02

e-mail: zwiazek@zgkns.pl

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat Nakielski

NIP: 558-15-45-903

Regon 091659082


Dane pełnomocnika: Gmina Nakło nad Notecią, ul. Ks. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią

tel.(52) 386 79 01, fax (52) 386 79 02

e-mail: sekretariat@umig.naklo.pl

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat Nakielski

NIP: 5581768632

Regon: 092350895

 

Godziny pracy:

- poniedziałek, środa, czwartek: od 7:30 do 15:30;

- wtorek: od 7:30 do 16:30;

- piątek: od 7:30 do 14:30


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 1315.17 2023-05-31 13:50:00 Proceeding
Załączniki edytowalne.docx docx 39.3 2023-05-31 13:50:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu .pdf pdf 174.96 2023-05-31 13:50:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 313.14 2023-06-12 13:54:21 Public message
rozstrzygniecie postępowania na stronę.pdf pdf 224.48 2023-07-04 11:01:07 Public message

Announcements

2023-07-04 11:01 Alicja Dymel-Kobza Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rozstrzygniecie post [...].pdf

2023-06-12 13:54 Alicja Dymel-Kobza informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-12 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
w części 1 - 120.000,00 zł brutto
w części 2 - 37.500,00 zł brutto
w części 3 - 97.800,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 696