Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.10.2023 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo, Głęboczek II etap.Ogłoszenie nr 2023/BZP 00226916/01

Emilia Jasińska
Urząd Miejski w Szubinie Department: Referat Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 22-05-2023 14:22:00
Placing offers : 14-06-2023 10:00:00
Offers opening : 14-06-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ ZP.271.10.2023.pdf pdf 642.79 2023-05-22 14:22:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa.zip zip 77402.75 2023-05-22 14:22:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 109.3 2023-05-22 14:22:00 Proceeding
Załączniki do SWZ ZP.271.10.2023.docx docx 104.5 2023-05-22 14:22:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z 12.06.2023 r. .pdf pdf 1181.65 2023-06-12 15:10:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert .pdf pdf 168.8 2023-06-14 11:55:33 Public message
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 163.55 2023-06-28 14:40:48 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 178.99 2023-08-02 14:50:05 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z 25.05.2023 r..pdf pdf 164.36 2023-05-25 15:05:05 Public message

Announcements

2023-08-02 14:50 Emilia Jasińska Wybór najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-06-28 14:40 Emilia Jasińska Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-14 11:55 Emilia Jasińska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-14 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 300.000,00 zł brutto
2023-06-12 15:10 Emilia Jasińska Wyjaśnienia treści SWZ z 12.06.2023 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-05-25 15:05 Emilia Jasińska Wyjaśnienia treści SWZ z 25.05.2023 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 775