Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.22.2023.B Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wybiegu dla psów przy ul. Modrzewiowej, na terenie Parku Harcerstwa Bydgoskiego na os. Leśnym w Bydgoszczy.

Rafał Ciarkowski
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 15-05-2023 11:53:00
Placing offers : 07-06-2023 11:00:00
Offers opening : 07-06-2023 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_Ogłoszenie.pdf pdf 59.41 2023-05-15 11:53:00 Proceeding
2_SWZ.pdf pdf 446.61 2023-05-15 11:53:00 Proceeding
3_Dokumentacja techniczna.zip zip 8798.22 2023-05-15 11:53:00 Proceeding
4_Formularz ofertowy+podział ceny.zip zip 35.65 2023-05-15 11:53:00 Proceeding
5_Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx docx 24.5 2023-05-15 11:53:00 Proceeding
6_Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 23.03 2023-05-15 11:53:00 Proceeding
7_Oświadczenie o podziale obowiazkow.docx docx 23.4 2023-05-15 11:53:00 Proceeding
8_Umowa.pdf pdf 506.77 2023-05-15 11:53:00 Proceeding
info z otwarcia ofert.pdf pdf 282.52 2023-06-07 12:44:15 Public message
informacj o wyborze_strona.pdf pdf 198.08 2023-06-20 16:33:26 Public message
informacja dodatkowa.pdf pdf 136.61 2023-05-22 12:44:53 Public message
I_pytania.pdf pdf 211.54 2023-05-25 10:52:48 Public message
II_pytanie.pdf pdf 287.84 2023-05-29 14:16:47 Public message
22 B Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.28 2023-05-29 14:16:47 Public message
III_pytanie.pdf pdf 209.08 2023-05-31 09:29:33 Public message

Announcements

2023-06-20 16:33 Rafał Ciarkowski Dzień dobry,
w załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
z poważaniem

informacj o wyborze_ [...].pdf

2023-06-07 12:44 Rafał Ciarkowski Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert.

z poważaniem

info z otwarcia ofer [...].pdf

2023-06-07 11:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 135 000,00 zł brutto.
2023-05-31 09:29 Rafał Ciarkowski Dzień dobry, w załączeniu zapytanie i odpowiedź Zamawiającego. z poważaniem

III_pytanie.pdf

2023-05-29 14:16 Rafał Ciarkowski Dzień dobry, w załączeniu zapytanie i odpowiedź Zamawiającego. z poważaniem

II_pytanie.pdf

22 B Ogłoszenie o zm [...].pdf

2023-05-25 10:52 Rafał Ciarkowski Dzień dobry, w załączeniu zapytania i odpowiedzi Zamawiającego. z poważaniem

I_pytania.pdf

2023-05-22 12:44 Rafał Ciarkowski Dzień dobry,
w załączeniu informacja Zamawiającego.
z poważaniem

informacja dodatkowa [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 575