Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZP.25.3.5.2023 „Roboty budowlane w budynku Domu Studenta nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Akademickiej 3”,

Deadlines:
Published : 15-05-2023 09:56:00
Placing offers : 01-06-2023 09:00:00
Offers opening : 01-06-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 7 do SWZ - OPZ.zip zip 14824.23 2023-05-15 09:56:00 Proceeding
SWZ - AZP.25.3.5.2023.doc doc 352.5 2023-05-15 09:56:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 20.64 2023-05-15 09:56:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy.docx docx 44.94 2023-05-15 09:56:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 08db52be-3252-7452-1939-940011b083f0.pdf pdf 130.4 2023-05-15 09:56:00 Proceeding
informacja o wyniku postępowania.docx docx 22.48 2023-06-13 13:46:10 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 65.44 2023-07-17 12:10:58 Public message
wyjaśnienia treści SWZ 25.05.2023.doc doc 57 2023-05-25 09:29:47 Public message
Informacja z otwarcia ofert.rtf rtf 93.06 2023-06-01 11:36:21 Public message

Announcements

2023-07-17 12:10 Agnieszka Malinowska Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-06-13 13:46 Agnieszka Malinowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyniku [...].docx

2023-06-01 11:36 Agnieszka Malinowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].rtf

2023-06-01 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Zamówienie podstawowe:
Zadanie 1 - 100 000,00 zł,
Zadanie 2 - 623 924,00 zł,
Zamówienie objęte prawem opcji: Zadanie 3 - 0 zł
2023-05-25 09:29 Agnieszka Malinowska Wyjaśnienia treści SWZ

wyjaśnienia treści S [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 753