Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00213295/01 Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego oprogramowania Creo Flow Analysis Premium – 1 szt. (lub równoważny). Nr postępowania 10/Z-36/7660/PN/2023/D

Deadlines:
Published : 12-05-2023 12:31:00
Placing offers : 22-05-2023 10:00:00
Offers opening : 22-05-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 734.82 2023-05-12 12:31:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.docx docx 37.5 2023-05-12 12:31:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 359.06 2023-05-12 12:31:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny.docx docx 42.34 2023-05-12 12:31:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny.pdf pdf 341.27 2023-05-12 12:31:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 25.88 2023-05-12 12:31:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 337.94 2023-05-12 12:31:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 24.37 2023-05-12 12:31:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 324.81 2023-05-12 12:31:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.doc doc 49.5 2023-05-12 12:31:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.pdf pdf 431.42 2023-05-12 12:31:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 25.58 2023-05-12 12:31:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 320.15 2023-05-12 12:31:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie sankcyjne.docx docx 27.73 2023-05-12 12:31:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie sankcyjne.pdf pdf 423.55 2023-05-12 12:31:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 25.56 2023-05-12 12:31:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 331.49 2023-05-12 12:31:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 296.79 2023-05-12 12:31:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 259.79 2023-05-12 12:31:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 136.26 2023-05-12 12:31:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert 22.05.2023 r..pdf pdf 84.91 2023-05-22 12:40:23 Public message
Informacja 25.05.2023.pdf pdf 154.62 2023-05-25 13:11:10 Public message

Announcements

2023-05-25 13:11 Anna Łęgowik Informacja

Informacja 25.05.202 [...].pdf

2023-05-22 12:40 Anna Łęgowik Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-22 10:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia publicznego zamierza przeznaczyć kwotę gross 184 500 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 359