Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 12/23/WŻ Dostawa warzyw świeżych, kwaszonych, okopowych wczesnych, owoców i ziemniaków do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Wydziału Administracyjno – Gospodarczego CSP w Sułkowicach

Deadlines:
Published : 29-05-2023 10:52:00
Placing offers : 06-06-2023 09:00:00
Offers opening : 06-06-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 175.19 2023-05-29 10:52:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 995.67 2023-05-29 10:52:00 Proceeding
SWZ.docx docx 160.3 2023-05-29 10:52:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 37.58 2023-05-29 10:52:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy.docx docx 54.39 2023-05-29 10:52:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx docx 36.61 2023-05-29 10:52:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 39.75 2023-05-29 10:52:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia ....docx docx 32.36 2023-05-29 10:52:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenia dotyczące wykluczenia.docx docx 36.24 2023-05-29 10:52:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 29.05 2023-06-06 10:27:34 Public message
Informacja o wyborze oferty.PDF PDF 499.17 2023-06-16 09:05:56 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 156.44 2023-07-07 12:06:32 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - cz. I.pdf pdf 55.4 2023-10-10 14:32:57 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - cz. II.pdf pdf 54.85 2023-10-10 14:33:20 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - cz. III.pdf pdf 55.56 2023-10-10 14:33:45 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - cz. IV.pdf pdf 54.8 2023-10-10 14:34:13 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - cz. V.pdf pdf 57.49 2023-10-10 14:34:32 Public message

Announcements

2023-10-10 14:34 Adam Kostecki Ogłoszenie o wykonaniu umowy - cz. V

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-10-10 14:34 Adam Kostecki Ogłoszenie o wykonaniu umowy - cz. IV

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-10-10 14:33 Adam Kostecki Ogłoszenie o wykonaniu umowy - cz. III

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-10-10 14:33 Adam Kostecki Ogłoszenie o wykonaniu umowy - cz. II

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-10-10 14:32 Adam Kostecki Ogłoszenie o wykonaniu umowy - cz. I

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-07-07 12:06 Adam Kostecki Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-06-16 09:05 Adam Kostecki Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].PDF

2023-06-06 10:27 Adam Kostecki Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

2023-06-06 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 348 000,00 zł brutto, w tym poszczególnych jego części: 1) część I – warzywa świeże i kwaszone – 150 000,00 zł brutto; 2) część II – warzywa okopowe, wczesne – 65 000,00 zł brutto; 3) część III – owoce – 46 000,00 zł brutto; 4) część IV – ziemniaki – 70 000,00 zł brutto; 5) część V – warzywa świeże i kwaszone, okopowe, wczesne, owoce, ziemniaki – 17 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 319