Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OSP.KUP.271.1.2023 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego - OSP Kupiatycze

Sebastian Kątek
Gmina Fredropol
Deadlines:
Published : 12-05-2023 10:41:00
Placing offers : 22-05-2023 10:00:00
Offers opening : 22-05-2023 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ OSP.KUP.271.1.2023.doc doc 154.5 2023-05-12 10:41:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ opis przedmiotu zamówienia.odt odt 36.47 2023-05-12 10:41:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz oferty.doc doc 28.5 2023-05-12 10:41:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.doc doc 17.5 2023-05-12 10:41:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Projekt umowy.doc doc 38.5 2023-05-12 10:41:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Tajemnica przedsiębiorstwa.doc doc 19.5 2023-05-12 10:41:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2023_BZP 00213047_01 z dnia 2023.05.12.pdf pdf 152.92 2023-05-12 10:41:00 Proceeding
wybór najkorzystniejszej oferty i odrzucenia.pdf pdf 84.88 2023-06-07 09:21:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #765711.pdf pdf 34.85 2023-05-22 11:02:05 Public message

Announcements

2023-06-07 09:21 Sebastian Kątek wybór najkorzystniejszej oferty i odrzucenia.

wybór najkorzystniej [...].pdf

2023-05-22 11:02 Sebastian Kątek Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-22 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia wynosi 450.000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 330