Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 112/23 Remont drogi wojewódzkiej nr 705 od km 11+687 do km 13+415 – nr postępowania 112/23

Deadlines:
Published : 11-05-2023 14:41:00
Placing offers : 29-05-2023 08:00:00
Offers opening : 29-05-2023 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_swz_112_23.pdf pdf 3396.95 2023-05-11 14:41:00 Proceeding
1_swz_112_23.rtf rtf 3824.92 2023-05-11 14:41:00 Proceeding
2_edytowalny_druk_oferty_112_23.rtf rtf 1402.14 2023-05-11 14:41:00 Proceeding
3_dokumentacja.7z 7z 2008.26 2023-05-11 14:41:00 Proceeding
4_ogłoszenie_o_zamówieniu_112_23.pdf pdf 155.52 2023-05-11 14:41:00 Proceeding
5_zowo_112_23_platforma.pdf pdf 61.23 2023-06-15 15:33:40 Public message
2_informacja_z_otwarcia_112_23.pdf pdf 49.66 2023-05-29 12:39:20 Public message

Announcements

2023-11-29 15:52 Andrzej Tomaszewski Ogłoszenie o wykonaniu umowy
2023-11-29 15:52 Andrzej Tomaszewski Ogłoszenie o wyniku postępowania
2023-06-15 15:33 Andrzej Tomaszewski Dzień dobry

W załączeniu przekazuję pismo z dnia 15.06.2023 r., znak: W-1.43.2.137.2023.4.AT - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - postępowanie nr 147/23.

Pozdrawiam
Andrzej Tomaszewski
MZDW w Warszawie

5_zowo_112_23_platfo [...].pdf

2023-05-29 12:39 Andrzej Tomaszewski Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 29.05.2023 r. - postępowanie nr 112/23

2_informacja_z_otwar [...].pdf

2023-05-29 08:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2 353 769 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 630