Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WCh.262.03.2023 Dostawa spektrometru emisji atomowej ze wzbudzeniem w plazmie sprzężonej indukcyjnie (ICP) z dodatkowym wyposażeniem

Monika Piotrkowicz
Politechnika Warszawska Department: Wydział Chemiczny
Deadlines:
Published : 11-05-2023 11:56:00
Placing offers : 18-05-2023 12:00:00
Offers opening : 18-05-2023 12:05:00
Procedure: Zamówienie z dziedziny nauki
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

zapraszamy do udziału w poniższym postępowaniu

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do Zaproszenia do składnia ofert

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia dokumentów prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opis przedmiotu zamowienia - formularz wymagań technicznych - ICP AES.docx docx 27.73 2023-05-11 11:56:05 Proceeding
Zał. 2_Formularz oferty.docx docx 25.37 2023-05-11 11:56:05 Proceeding
Zał. 3_Oświadczenie.docx docx 19.24 2023-05-11 11:56:05 Proceeding
Zał. 4_Projektowane postanowienia umowy_spektrometr_ICP.docx docx 34.22 2023-05-11 11:56:05 Proceeding
Zaproszenie do składania ofert_spektrometr_ICP.doc doc 132 2023-05-11 11:56:05 Proceeding
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_ICP.docx docx 55.83 2023-06-21 13:06:39 Public message
Odpowiedzi_1_spektrometr..docx docx 89.61 2023-05-16 13:32:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert 18.05.2023.pdf pdf 194.8 2023-05-18 13:39:04 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty_pz.docx docx 91.58 2023-05-23 13:47:39 Public message

Announcements

2023-06-21 13:06 Monika Piotrkowicz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udziele [...].docx

2023-05-23 13:47 Monika Piotrkowicz Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2023-05-18 13:39 Monika Piotrkowicz Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-18 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 295 200,00 zł brutto
2023-05-16 13:32 Monika Piotrkowicz Odpowiedź na pytanie_1

Odpowiedzi_1_spektro [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty i oświadczenia Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 225