Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie Powiatu Słupskiego

Marzena HARNASZKIEWICZ- WIĘCKOWSKA
Starostwo Powiatowe w Słupsku
Deadlines:
Published : 11-05-2023 14:57:00
Placing offers : 29-05-2023 09:00:00
Offers opening : 29-05-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023 Trasy rowerowe- Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ z załącznikami.zip zip 325.73 2023-05-11 14:57:00 Proceeding
2023 Trasy rowerowe - informacja o wyborze oferty - strona postępowania.docx docx 326.27 2023-06-16 13:23:23 Public message
2023 Trasy rowerowe - informacja o zmianie SWZ.docx docx 325.12 2023-05-12 11:17:28 Public message
2023 Trasy rowerowe - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 44.52 2023-05-18 14:17:55 Public message
2023 Trasy rowerowe - odpowiedzi na pytania i informacja o zmianie SWZ.docx docx 352.69 2023-05-18 14:17:55 Public message
2023 Trasy rowerowe - zał. 1 i 2 - Formularz ofertowy, oświadczenie wykonawcy - po zmianach 2023-05-18.docx docx 43.62 2023-05-18 14:17:55 Public message
2023 Trasy rowerowe - informacja o zmianie SWZ - 2023-05-19.docx docx 325.21 2023-05-19 12:57:22 Public message
2023 Trasy rowerowe - informacja z otwarcia ofert.docx docx 324.99 2023-05-29 10:14:41 Public message
2023 Trasy rowerowe - informacja o kwocie na realizację zamówienia.docx docx 324.35 2023-05-29 09:00:00 Public message

Announcements

2023-06-16 13:23 Marzena HARNASZKIEWICZ- WIĘCKOWSKA 2023 Trasy rowerowe - informacja o wyborze oferty - strona postępowania

2023 Trasy rowerowe [...].docx

2023-05-29 10:14 Marzena HARNASZKIEWICZ- WIĘCKOWSKA 2023 Trasy rowerowe - informacja z otwarcia ofert

2023 Trasy rowerowe [...].docx

2023-05-29 09:00 Buyer message 2023 Trasy rowerowe - informacja o kwocie na realizację zamówienia

2023 Trasy rowerowe [...].docx

2023-05-19 12:57 Marzena HARNASZKIEWICZ- WIĘCKOWSKA 2023 Trasy rowerowe - informacja o zmianie SWZ - 2023-05-19

2023 Trasy rowerowe [...].docx

2023-05-18 14:17 Marzena HARNASZKIEWICZ- WIĘCKOWSKA 2023 Trasy rowerowe - ogłoszenie o zamianie ogłoszenia, odpowiedzi na pytania i informacja o zmianie SWZ, zał. 1 i 2 - Formularz ofertowy, oświadczenie wykonawcy - po zmianach 2023-05-18

2023 Trasy rowerowe [...].pdf

2023 Trasy rowerowe [...].docx

2023 Trasy rowerowe [...].docx

2023-05-12 11:17 Marzena HARNASZKIEWICZ- WIĘCKOWSKA 2023 Trasy rowerowe - informacja o zmianie SWZ

2023 Trasy rowerowe [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 887