Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BRG.271.30.2023 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ul. Gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej

Katarzyna Sztukowska
Gmina Dąbrowa Białostocka
Deadlines:
Published : 10-05-2023 10:39:00
Placing offers : 29-05-2023 10:00:00
Offers opening : 29-05-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 160.81 2023-05-10 10:39:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.BES (2).pdf pdf 656.05 2023-05-10 10:39:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc doc 61 2023-05-10 10:39:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 38.5 2023-05-10 10:39:00 Proceeding
Załącznik nr 2a Ośw. podmiotu udostepniającego zasoby.doc doc 38 2023-05-10 10:39:00 Proceeding
Załącznik nr 2b Ośw. Podwykonawcy.doc doc 37 2023-05-10 10:39:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Ośw. Wykonawcy o aktualności info.doc doc 29.5 2023-05-10 10:39:00 Proceeding
Załącznik nr 3a Ośw. Podmiotu udost. zasoby o akt. info.doc doc 29.5 2023-05-10 10:39:00 Proceeding
Załącznik nr 3b Ośw. Podwykonawcy o aktualności info.doc doc 29.5 2023-05-10 10:39:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Zobowiazanie podmiotu udost. zasoby.doc doc 36 2023-05-10 10:39:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Oświadczenie o grupie kapitalowej.doc doc 40.5 2023-05-10 10:39:00 Proceeding
Załącznik nr 8 Wykaz osób.doc doc 42.5 2023-05-10 10:39:00 Proceeding
Załącznik nr 9 Wykaz robót budowlanych.doc doc 45 2023-05-10 10:39:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa.zip zip 23183.94 2023-05-10 10:39:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Projekt umowy.docx docx 49.85 2023-05-10 10:39:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Oświadczenie Wykonawcow wspólnie.doc doc 34 2023-05-10 10:39:00 Proceeding
Pytania nr 1 wraz z odpowiedziami.BES (2).pdf pdf 255.8 2023-05-19 13:46:14 Public message
Pytania nr 2 wraz z odpowiedziami.BES (1).pdf pdf 334.31 2023-05-23 14:59:59 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1.pdf pdf 39.75 2023-05-23 15:00:27 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (1).BES (2).pdf pdf 270.88 2023-05-29 08:51:54 Public message
Informacja z otwarcia ofert.BES.pdf pdf 283.26 2023-05-29 10:56:45 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.BES.pdf pdf 248.23 2023-10-03 13:44:43 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 68.71 2023-11-08 09:34:45 Public message

Announcements

2023-11-08 09:34 Katarzyna Sztukowska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-10-03 13:44 Katarzyna Sztukowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-29 10:56 Katarzyna Sztukowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-29 08:51 Katarzyna Sztukowska Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-05-23 15:00 Katarzyna Sztukowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-05-23 14:59 Katarzyna Sztukowska Pytania nr 2 wraz z odpowiedziami

Pytania nr 2 wraz z [...].pdf

2023-05-19 13:46 Katarzyna Sztukowska Pytania nr 1 wraz z odpowiedziami

Pytania nr 1 wraz z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 738