Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00206879 Dostawa ceramicznych tablic akademickich dla uczestników projektu „Zdolni z Pomorza-powiat wejherowski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

Deadlines:
Published : 09-05-2023 12:07:00
Placing offers : 17-05-2023 10:00:00
Offers opening : 17-05-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy z załącznikami 1, 2, 3, 6, 7, 8..docx docx 33.13 2023-05-09 12:07:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.pdf pdf 56.02 2023-05-09 12:07:00 Proceeding
OPZ_zał.4.pdf pdf 507.6 2023-05-09 12:07:00 Proceeding
OPZ_zał.4a.pdf pdf 369.5 2023-05-09 12:07:00 Proceeding
spec. zał 1a.pdf pdf 488.9 2023-05-09 12:07:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 459.58 2023-05-09 12:07:00 Proceeding
zał.5_umowa.pdf pdf 449.25 2023-05-09 12:07:00 Proceeding
Odpowiedzi na zadane pytania - 16.05.2023 r..pdf pdf 582.78 2023-05-16 10:31:32 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 32.14 2023-05-16 10:33:42 Public message
OPZ_zał.4a — 16.05.2023r..pdf pdf 372.05 2023-05-16 10:35:18 Public message
Zmiana nr 1 treści SWZ-1.pdf pdf 725.62 2023-05-16 10:35:18 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 401.21 2023-05-17 13:43:51 Public message

Announcements

2023-05-17 13:43 Marek Kierznikiewicz Informacja o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie postęp [...].pdf

2023-05-17 11:02 Marek Kierznikiewicz Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Unieważnienie prawne:
Na podstawie art. 255 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie: „postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnienia umowy w sprawie zamówienia publicznego”

Uzasadnienie:
Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ z powodu wydłużenia terminu składania ofert o 2 dni, nieskutecznie wydłużono termin na platformie zakupowej, postępowanie zostało zakończone w pierwszym terminie.
2023-05-17 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia 12 000,00 zł brutto.
2023-05-16 10:35 Marek Kierznikiewicz Zmiana nr 1 treści SWZ.

OPZ_zał.4a — 16.05.2 [...].pdf

Zmiana nr 1 treści S [...].pdf

2023-05-16 10:33 Marek Kierznikiewicz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-05-16 10:31 Marek Kierznikiewicz Odpowiedzi na zadane pytania - 16.05.2023 r.

Odpowiedzi na zadane [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 520