Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZGK.3.2023 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Raszkowie o mocy 50 kW

Przemysław Krawętkowski
Kancelaria Zamówień Publicznych Przemysław Krawętkowski
Deadlines:
Published : 12-05-2023 22:47:00
Placing offers : 22-05-2023 13:25:00
Offers opening : 22-05-2023 13:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 08db5325-7d26-5b8b-88d8-c90011563fbf.pdf pdf 136.92 2023-05-12 22:47:00 Proceeding
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.docx docx 31.43 2023-05-12 22:47:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 280.65 2023-05-12 22:47:00 Proceeding
Wykaz dostaw .docx docx 22.87 2023-05-12 22:47:00 Proceeding
Wzór oferty na dostawy.docx docx 28.55 2023-05-12 22:47:00 Proceeding
Wzór umowy.docx docx 41.07 2023-05-12 22:47:00 Proceeding
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 26.55 2023-05-12 22:47:00 Proceeding
powiadomienie o wyborze oferty www.pdf pdf 112.83 2023-06-09 15:18:01 Public message
odpowiedź na pytanie 1 .pdf pdf 94.25 2023-05-16 09:28:20 Public message
odpowiedź na pytania 2 i 3 .pdf pdf 96.88 2023-05-17 15:41:08 Public message
szkic ustuowania paneli.jpg jpg 167.82 2023-05-18 12:05:49 Public message
odpowiedź na pytania 4, 5, 6.pdf pdf 99.08 2023-05-19 11:46:08 Public message
odpowiedź na pytanie 7 .pdf pdf 94.78 2023-05-19 14:27:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 105.39 2023-05-22 16:06:09 Public message

Announcements

2023-06-09 15:18 Przemysław Krawętkowski Informacja o wyborze oferty

powiadomienie o wybo [...].pdf

2023-05-22 16:06 Przemysław Krawętkowski informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-22 13:25 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022r. poz. 1710, z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (o wartości szacunkowej powyżej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych) zamierza przeznaczyć kwotę 228 780,00 zł brutto
2023-05-19 14:27 Przemysław Krawętkowski Odpowiedź na pytanie 7

odpowiedź na pytanie [...].pdf

2023-05-19 11:46 Przemysław Krawętkowski odpowiedź na pytania 4-6

odpowiedź na pytania [...].pdf

2023-05-18 12:05 Przemysław Krawętkowski szkic usytuowania paneli oraz wskazanie miejsca podłączenia

szkic ustuowania pan [...].jpg

2023-05-17 15:41 Przemysław Krawętkowski odpowiedź na pytania 2 i 3

odpowiedź na pytania [...].pdf

2023-05-16 09:28 Przemysław Krawętkowski odpowiedź na pytanie 1

odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 785