Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZ.271.6.2023 Dostawa ładowarki przegubowej jednonaczyniowej z łyżką do załadunku odpadów z hydraulicznym dociskiem o pojemności co najmniej 3,5 m3

Marlena Smolarek
Celowy Związek Gmin R-XXI
Deadlines:
Published : 08-05-2023 20:01:00
Placing offers : 12-06-2023 12:00:00
Offers opening : 12-06-2023 13:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 98.81 2023-05-08 20:01:00 Proceeding
SWZ ładowarka.pdf pdf 1079.63 2023-05-08 20:01:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 26.28 2023-05-08 20:01:00 Proceeding
Zalacznik nr 6 do SWZ -Wzor umowy ladowarka.pdf pdf 351.28 2023-05-08 20:01:00 Proceeding
Zalacznik_2a_do_SWZ_.docx docx 18.04 2023-05-08 20:01:00 Proceeding
Zalacznik_2b_do_SWZ_.docx docx 18.05 2023-05-08 20:01:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3_do_SWZ-_Wzor__Zobowiazanie_podmiotu.docx docx 20.52 2023-05-08 20:01:00 Proceeding
Zalacznik_nr_4_do_SWZ_-_Wzor_Oswiadczenie_wykonawcy_w_zakresie_art._108_ust_1_pkt_5_.doc doc 85.5 2023-05-08 20:01:00 Proceeding
Zalacznik_nr_5_do_SWZ-_Wzor_Oswiadczenie_wykonawcy_o_aktualnosci_informacji_.doc doc 79.5 2023-05-08 20:01:00 Proceeding
Załącznik nr 2 JEDZ.zip zip 88.48 2023-05-08 20:01:00 Proceeding
Kwota na sfinansowanie.pdf pdf 206.77 2023-06-12 07:42:29 Public message
Informacja z otwarcia ofert 12.06.2023.pdf pdf 608.64 2023-06-12 17:16:39 Public message
Informacja o wynikach.pdf pdf 264.6 2023-06-27 19:42:36 Public message
SWZ ładowarka po zmianach.pdf pdf 1079.74 2023-05-10 11:24:24 Public message
Zmiana treści SWZ 10.05.2023.pdf pdf 382.12 2023-05-10 11:24:24 Public message
odpowiedzi_na_zapytaniadocx.pdf pdf 402.75 2023-05-31 09:48:46 Public message

Announcements

2023-06-27 19:42 Marlena Smolarek Informacja o wynikach

Informacja o wynikac [...].pdf

2023-06-12 17:16 Marlena Smolarek Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-12 07:42 Marlena Smolarek Kwota na sfinansowanie

Kwota na sfinansowan [...].pdf

2023-05-31 09:48 Marlena Smolarek Wyjaśnienia SWZ

odpowiedzi_na_zapyta [...].pdf

2023-05-10 11:24 Marlena Smolarek Zmiana treści SWZ

SWZ ładowarka po zmi [...].pdf

Zmiana treści SWZ 10 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 696