Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS.ZP/PG/351-43/2023 TP/U/S „Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń kompetencyjnych CUS (Centrów Usług Społecznych) z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych dla kadry pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Liderzy kooperacji".

Deadlines:
Published : 04-05-2023 12:02:00
Placing offers : 12-05-2023 10:00:00
Offers opening : 12-05-2023 11:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 


Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08db4c80-2fdc-f430-ab5f-af0011cb0a7a.pdf pdf 132.14 2023-05-04 12:02:00 Proceeding
SWZ 351-43-2023.pdf pdf 1019.51 2023-05-04 12:02:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 761.08 2023-05-04 12:02:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór Umowy.pdf pdf 875.11 2023-05-04 12:02:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy.DOCX DOCX 29.05 2023-05-04 12:02:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz osób (dotyczy warunków udziału w postępowaniu).docx docx 198.95 2023-05-04 12:02:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Dodatkowe doświadczenie kadry dydaktycznej (dodtyczy kryterium nr 2).docx docx 198.79 2023-05-04 12:02:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 36.77 2023-05-04 12:02:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 203.57 2023-05-04 12:02:00 Criterion
Informacja o kwocie 351-43-2023.pdf pdf 521.58 2023-05-12 10:20:42 Public message
informacja z otwarcia - 351-43-2023.pdf pdf 537.71 2023-05-12 12:41:32 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 351-43-2023.pdf pdf 674.27 2023-05-30 10:56:45 Public message

Announcements

2023-05-30 10:56 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z dokonaną oceną ofert Zamawiający w załączeniu publikuje stosowne pismo.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-12 12:41 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z otwarciem ofert przesłanych w odpowiedzi na ogłoszenie o niniejszym postępowaniu, Zamawiający w załączeniu publikuje stosowne pismo.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-12 10:20 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z upływem terminu składania ofert Zamawiający w załączeniu publikuje informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required

Załącznik nr 3 do SW [...].docx

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 667