Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.10.2023 Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków gminy Michałowice.

Zespół Zamówień Publicznych
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie Department: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 04-05-2023 12:11:00
Placing offers : 05-06-2023 09:30:00
Offers opening : 05-06-2023 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o przetargu.pdf pdf 146.56 2023-05-04 12:11:00 Proceeding
SWZ ZP.272.10.2023.pdf pdf 1270.42 2023-05-04 12:11:00 Proceeding
Załącznik A - projektowane postanoweinia umowy.pdf pdf 8222.45 2023-05-04 12:11:00 Proceeding
Załącznik B-Projekt modernizacji EGiB gm Michałowice z załącznikami.pdf pdf 4109.34 2023-05-04 12:11:00 Proceeding
Załacznik B2 Warunki techniczne modernizacja EGiB gm Michałowice.pdf pdf 646.85 2023-05-04 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 27.54 2023-05-04 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - JEDZ.zip zip 84.93 2023-05-04 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - oświadczenia wykonawcy powyzej progow.docx docx 25.22 2023-05-04 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 3 a - oświadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby.docx docx 20.74 2023-05-04 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie podmiotu.docx docx 22.14 2023-05-04 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie.doc doc 40 2023-05-04 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - wykaz osób.docx docx 18.19 2023-05-04 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - wykaz usług.docx docx 18.9 2023-05-04 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - oświadczenie GK.docx docx 15.51 2023-05-04 12:11:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert ZP.272.10.2023.pdf pdf 644.07 2023-06-05 13:05:48 Public message
Informacja o wyborze.pdf pdf 506.99 2023-07-11 14:56:19 Public message
wyjaśnienia do SWZ 1.pdf pdf 563.88 2023-05-23 14:19:32 Public message

Announcements

2023-07-11 14:56 Zespół Zamówień Publicznych Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-06-05 13:05 Zespół Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-05 09:30 Buyer message Zamawiający - Powiat Pruszkowski - działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 1 800 000,00 zł brutto, po 600 000,00 zł na każdą część postępowania.
2023-05-23 14:19 Zespół Zamówień Publicznych Wyjaśnienia treści SWZ.

wyjaśnienia do SWZ 1 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1226