Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DG.340.50.23 Przeprowadzenie zajęć kursu języka polskiego ogólnego dla obywateli Ukrainy.

Deadlines:
Published : 28-04-2023 22:53:00
Placing offers : 08-05-2023 13:00:00
Offers opening : 08-05-2023 13:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie e-zamówienia.pdf pdf 186.98 2023-04-28 22:53:00 Proceeding
DG.340.50.23 rozdz. 1 SWZ załączniki 1-6 do IDW.DOC DOC 202 2023-04-28 22:53:00 Proceeding
DG.340.50.23 rozdz. 2 SWZ projekt umowy język polski ogólny.pdf pdf 305.69 2023-04-28 22:53:00 Proceeding
DG.340.50.23 rozdz. 3 SWZ formularz oferty język polski ogólny.doc doc 158 2023-04-28 22:53:00 Proceeding
DG.340.50.23 SWZ język polski ogólny.pdf pdf 551.03 2023-04-28 22:53:00 Proceeding
DG.340.50.23 wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 317.23 2023-05-04 17:33:36 Public message
DG.340.50.23 Sprostowanie.pdf pdf 307.26 2023-05-08 22:15:52 Public message
DG.340.50.23 Informacja o wykonawcach, których oferty zostały otwarte i o cenach ofert.pdf pdf 320.26 2023-05-08 22:18:28 Public message
DG.340.50.23 Informacja o wyborze ofert.pdf pdf 422.1 2023-05-09 20:34:49 Public message

Announcements

2023-05-09 20:34 Paweł Jankowiak Informacja o wyborze ofert.

DG.340.50.23 Informa [...].pdf

2023-05-08 22:18 Paweł Jankowiak Informacja o wykonawcach, których oferty zostały otwarte i o cenach ofert.

DG.340.50.23 Informa [...].pdf

2023-05-08 22:15 Paweł Jankowiak Sprostowanie Komunikatu Zamawiającego

DG.340.50.23 Sprosto [...].pdf

2023-05-08 13:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 79.200,00 zł.
2023-05-04 17:33 Paweł Jankowiak Wyjaśnienie treści SWZ.

DG.340.50.23 wyjaśni [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 355