Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 28/04/2023/JZ Kompleksowa dostawa paliwa gazowego wysokometanowego grupy E dla hal magazynowo – produkcyjnych z częścią przemysłową i pozaprzemysłową dla obiektu Akcelerator biznesowy KSSENON zlokalizowanego w Żorach przy ul. Rozwojowa 2 (działki o numerach ewidencyjnych 160/35, 1184/22, 1185/22, 1186/22, 1187/22, 1188/22, 1189/22, 1190/22, 1191/22, 1265/22).

Mateusz Rzeszowski
Katowicka SSE S.A.
Deadlines:
Published : 28-04-2023 16:15:00
Placing offers : 19-05-2023 10:00:00
Offers opening : 19-05-2023 11:00:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 263.18 2023-04-28 16:15:00 Proceeding
1_Formularz_oferty.docx docx 63.08 2023-04-28 16:15:00 Proceeding
2. Formularz cenowy.xlsx xlsx 12.61 2023-04-28 16:15:00 Proceeding
3.Projekt_umowy.docx docx 75.13 2023-04-28 16:15:00 Proceeding
4. Wykaz dostaw.docx docx 50.03 2023-04-28 16:15:00 Proceeding
5. załącznik nr 5 wykaz pkt poboru.xls xls 42.5 2023-04-28 16:15:00 Proceeding
6. Zał_nr_4_do_umowy_wzór_pełnomocnictwa.docx docx 54.21 2023-04-28 16:15:00 Proceeding
7. Zał_nr_3_do_umowy_oświdczenie.docx docx 68.38 2023-04-28 16:15:00 Proceeding
8. Załącznik nr 2 do umowy - taryfa W-5.xls xls 31.5 2023-04-28 16:15:00 Proceeding
1_wyjas_nienia_do_swz_gaz_11.05.2023.docx_signed.pdf pdf 927.83 2023-05-12 15:02:12 Public message
informacja o kwocie_signed.pdf pdf 871.81 2023-05-19 09:52:55 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx.pdf pdf 579.98 2023-05-19 12:11:11 Public message
Uniewaznienie postępowania.pdf pdf 77.75 2023-05-24 11:28:22 Public message

Announcements

2023-05-24 11:28 Katarzyna Biegun Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Uniewaznienie postęp [...].pdf

2023-05-19 12:11 Katarzyna Biegun Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-19 09:52 Katarzyna Biegun Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

informacja o kwocie_ [...].pdf

2023-05-12 15:02 Katarzyna Biegun Wyjaśnienia i odpowiedzi do zadanych w postępowaniu pytań.

1_wyjas_nienia_do_sw [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 505