Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZP.25.3.4.2023 Prace budowlane polegające na bieżącej konserwacji zewnętrznych elementów architektonicznych Pałacu Branickich w Białymstoku tj.: schody S5, taras T5, kolumny K1 – K9, attyki A14 – A15, dach prawej galerii ogrodowej i kominy na korpusie głównym – kontynuacja prac.

Deadlines:
Published : 28-04-2023 09:25:00
Placing offers : 19-05-2023 09:00:00
Offers opening : 19-05-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 7 OPZ.7z 7z 14870.56 2023-04-28 09:25:00 Proceeding
SWZ - AZP.25.3.4.2023.doc doc 492 2023-04-28 09:25:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 20.63 2023-04-28 09:25:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 08db4581-307d-5b36-7e62-d40012f52009.pdf pdf 130.23 2023-04-28 09:25:00 Proceeding
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 08db7e02-4d0d-d79a-d225-4f0012a2e6fb (1).pdf pdf 66.19 2023-07-07 11:02:29 Public message
Informacja z otwarcia ofert AZP.25.3.4.2023.rtf rtf 66.29 2023-05-19 09:56:06 Public message

Announcements

2023-07-07 11:02 Kamila Kartaszow ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-06-06 07:51 Kamila Kartaszow Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2023-05-19 09:56 Kamila Kartaszow Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].rtf

2023-05-19 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia środki w wysokości:
Zamówienie podstawowe: 149 569,40 PLN brutto
Zamówienie objęte prawem opcji: 37 461,60 PLN brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 414