Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WI-K/TP/230421/1 PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: PRZEBUDOWA DW 910 OD DK 86 DO GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA GÓRNICZA.

Deadlines:
Published : 27-04-2023 13:17:00
Placing offers : 09-05-2023 08:00:00
Offers opening : 09-05-2023 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 159.13 2023-04-27 13:17:00 Proceeding
swz - nadzor autorski DW 910.pdf pdf 451.14 2023-04-27 13:17:00 Proceeding
dokumnety zamowienia.zip zip 864.45 2023-04-27 13:17:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 437.12 2023-05-09 10:27:30 Public message
unieważnienie - SI.pdf pdf 438.3 2023-05-16 14:29:08 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 57.37 2023-05-16 14:43:03 Public message

Announcements

2023-05-16 14:43 Barbara Jendrzejek Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-05-16 14:29 Barbara Jendrzejek Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 254 pkt. 2) ustawy PZP w związku z art. 260 ust. 2 ustawy PZP zawiadamia, że postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust. 1 ustawy PZP), zostaje unieważnione.
Uzasadnienie:
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę 279 639,00 zł brutto, złożona została jedna oferta na kwotę 478 777,50 zł brutto, wobec czego, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 255 pkt. 3) z powodu: „cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.”.

unieważnienie - SI.p [...].pdf

2023-05-09 10:27 Barbara Jendrzejek Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-09 08:00 Buyer message Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 279 639,00 brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 490