Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CUW-SAZ.4440.10.2023 Dostawa samochodu z windą elektrohydrauliczną

CUW ZAMÓWIENIA
Miasto Poznań Department: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Deadlines:
Published : 27-04-2023 10:33:00
Placing offers : 09-05-2023 09:00:00
Offers opening : 09-05-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Miasto Poznań Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

al. Niepodległości 27 

61-714 Poznań

Nr telefonu. +48 61 10 21 700

Adres poczty elektronicznej:  cuw@m.poznan.pl

 

działające w imieniu i na rzecz

Miasto Poznań Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego

ul. Niedziałkowskiego 22

61-578 Poznań

Nr telefonu. +48 61 833 19 41


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.DOCX DOCX 56.59 2023-04-27 10:33:00 Proceeding
ZAŁ 1_SWZ_WZÓR UMOWY.DOCX DOCX 35.66 2023-04-27 10:33:00 Proceeding
ZAŁ 2_SWZ_FORMULARZ OFERTOWY.DOC DOC 62 2023-04-27 10:33:00 Proceeding
ZAŁ 3_SWZ_OŚWIADCZENIE DO OFERTY.DOC DOC 64.5 2023-04-27 10:33:00 Proceeding
ZAŁ 4_SWZ_OSWIADCZENIE KONSORCJUM.DOC DOC 39.5 2023-04-27 10:33:00 Proceeding
ZAŁ 5_SWZ_OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITALOWEJ DOTYCZY WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA.DOC DOC 39.5 2023-04-27 10:33:00 Proceeding
ZAŁ 6_SWZ_OSWIADCZENIE DOTYCZY WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA.DOC DOC 41 2023-04-27 10:33:00 Proceeding
Zał. nr 1 do umowy OPZ.PDF PDF 193.65 2023-04-27 10:33:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 129.83 2023-04-27 10:38:20 Proceeding
Sprostowanie RODO.docx docx 12.46 2023-04-28 10:35:03 Proceeding
ODPOWIEDZI NA PYTANIA,MODYFIKACJA SWZ.DOCX DOCX 22.17 2023-05-05 14:52:18 Public message
ZAŁ. NR 1 DO UMOWY OPZ-PO ZMIANIE.PDF PDF 510.06 2023-05-05 14:52:18 Public message
ODPOWIEDZI NA PYTANIA,MODYFIKACJA SWZ.DOCX.XAdES XAdES 5.31 2023-05-05 14:52:18 Public message
ZAŁ. NR 1 DO UMOWY OPZ-PO ZMIANIE.PDF.XAdES XAdES 5.32 2023-05-05 14:52:18 Public message
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU.DOCX DOCX 18.93 2023-05-10 14:34:20 Public message
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU.DOCX.XADES XADES 5.27 2023-05-10 14:34:20 Public message

Announcements

2023-05-10 14:34 CUW ZAMÓWIENIA Informacja o unieważnieniu postępowania

INFORMACJA O UNIEWAŻ [...].DOCX

INFORMACJA O UNIEWAŻ [...].XADES

2023-05-09 09:00 Buyer message Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 210 000 zł.
2023-05-05 14:52 CUW ZAMÓWIENIA ODPOWIEDZI NA PYTANIA, MODYFIKACJA SWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANI [...].DOCX

ZAŁ. NR 1 DO UMOWY O [...].PDF

ODPOWIEDZI NA PYTANI [...].XAdES

ZAŁ. NR 1 DO UMOWY O [...].XAdES

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 333