Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zp/30/PN/23 Dostawy sprzętu do zabiegów endoskopowych

Deadlines:
Published : 26-04-2023 10:06:00
Placing offers : 29-05-2023 08:00:00
Offers opening : 29-05-2023 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 2322.1 2023-04-26 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 11 Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.pdf pdf 288.42 2023-04-26 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 11a Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkoników (Wykonawców) od 24.05.2021.pdf pdf 230.46 2023-04-26 10:06:00 Proceeding
Edytowalne załączniki.docx docx 140.76 2023-04-26 10:06:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 330.55 2023-04-26 10:06:00 Proceeding
Pytania i Odpowiedzi.pdf pdf 1220.62 2023-05-19 07:59:28 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 1014.81 2023-05-29 08:06:43 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1230.9 2023-05-29 10:39:18 Public message

Announcements

2023-05-29 10:39 Andrzej Nowiński Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-29 08:06 Andrzej Nowiński Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie. [...].pdf

2023-05-19 07:59 Andrzej Nowiński Pytania i Odpowiedzi.

Pytania i Odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 800