Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DOA.2610.1.2023 Świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Legnicy w ramach realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Agata Małko
Urząd Miasta Legnica Department: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy
Deadlines:
Published : 26-04-2023 09:42:00
Placing offers : 26-05-2023 08:30:00
Offers opening : 26-05-2023 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja do postępowania nr DOA.2610.1.2023 AOON.zip zip 1629.12 2023-04-26 09:42:00 Proceeding
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2023 S 134-427662.pdf pdf 96.36 2023-07-20 10:09:06 Public message
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dot. postępowania DOA.2610.1.2023.pdf pdf 162.82 2023-05-26 09:15:24 Public message
Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania DOA.2610.1.2023.pdf pdf 194.44 2023-05-26 13:00:21 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania nr DOA.2610.1.2023.pdf pdf 307.26 2023-05-30 14:17:42 Public message

Announcements

2023-07-20 10:09 Agata Małko Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2023 S 134-427662

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-05-30 14:17 Agata Małko Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania nr DOA.2610.1.2023

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-26 13:00 Agata Małko Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania DOA.2610.1.2023

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-26 09:15 Agata Małko Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dot. postępowania DOA.2610.1.2023

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 812