Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa kamer do systemu CCTV Avigilon

Deadlines:
Published : 25-04-2023 14:30:00
Placing offers : 09-05-2023 11:00:00
Offers opening : 09-05-2023 11:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami).

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych kamer do systemu CCTV Aviglion.
 2. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktów równoważnych (zamienników) dla kamer opisanych w zapytaniu.
 3. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty otrzymania zamówienia.
 4. Dostawa możliwa jest od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00. Konkretny termin dostawy po uzgodnieniu z koordynatorem, którego dane zostaną wskazane przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia.
 5. Miejsce dostawy: obiekt szpitala przy ul. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław.
 6. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
 7. Wymagana gwarancja: 24 miesiące od daty odebrania zamówienia bez uwag.
 8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru oferty, negocjowania warunków oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.
 10. Uwaga. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w polskich złotych.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

 • tel. 22 101 02 02

 • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zbiorcze zestawienie ofert - postępowanie ID 759105.pdf pdf 223.79 2023-05-09 12:04:12 Public message
Informacja o wyborze oferty - ID 759105-sig.pdf pdf 399.53 2023-05-17 13:14:43 Public message

Announcements

2023-05-17 13:14 Sylwia Marciniak Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-09 12:04 Sylwia Marciniak W załączeniu zbiorcze zestawienie ofert.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2023-04-26 12:36 Sylwia Marciniak Zamawiający informuje, że w dniu 26.04.2023r. otrzymał następujące zapytanie od Wykonawcy:
Pytanie: na platformie jest możliwość wpisania ceny w PLN oraz w EUR
Bardzo proszę o informację z jakiego dnia brana jest wartość przelicznika waluty w przypadku złożenia oferty w EUR ? Obecnie na platformie jest bardzo wysoki przelicznik z dnia 17.02.2023.
Czy składając ofertę w EUR przelicznik jest z dnia złożenia oferty czy z dnia rozstrzygnięcia zapytania?
Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w polskich złotych. Stosowna informacja, zostaje wprowadzona do treści zapytania.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Kamera Avigilon Typ: 2.0C-H6M-D1-IR 2 pc. - (0)
2 Kamera Avigilon Typ: 2.0C-H5A-D1-IR 3 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3581 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 30 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Gwarancja: 24 miesiące od daty odbioru zamówienia bez uwag - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Podstawy wykluczenia - Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Nie podlegam wykluczeniu" (0)
6 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 482