Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/19/2023 Budowa sieci wodociągowej w ul. Tatrzańska - Sudecka w Kaliszu.

Deadlines:
Published : 25-04-2023 13:39:00
Placing offers : 04-05-2023 09:00:00
Offers opening : 04-05-2023 09:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu zaprasza do zapoznania się z materiałami przetargowymi i do złożenia oferty w postępowaniu na budowę sieci wodociągowej w ul. Tatrzańska - Sudecka w Kaliszu.


Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień PWiK Sp. z o.o.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do postępowania.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"   

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Budowa sieci wodociągowej - ul. Sudecka.zip zip 62041.15 2023-04-25 13:39:00 Proceeding
D132 Regulamin Porządkowy PWiK - załącznik nr 3.docx docx 131.1 2023-04-25 13:39:00 Proceeding
Decyzja.pdf pdf 673.04 2023-04-25 13:39:00 Proceeding
Formularz ofertowy (Załącznik nr 1).docx docx 28.12 2023-04-25 13:39:00 Proceeding
Załacznik 4 - 7.docx docx 40.12 2023-04-25 13:39:00 Proceeding
pismo przewodnie do Zapytania Ofertowego.docx docx 36.01 2023-04-25 13:39:00 Proceeding
Umowa (Załącznik nr 2).doc doc 144 2023-04-25 13:39:00 Proceeding
zestawienie ofert.xlsx xlsx 11.03 2023-05-04 14:13:57 Public message
Dokumentacja podstawowych czynności - Tatrańska.pdf pdf 632.92 2023-05-05 14:31:14 Public message

Announcements

2023-05-05 14:31 Anna Kędzia Rozstrzygnięcie postępowania

Dokumentacja podstaw [...].pdf

2023-05-04 14:13 Magdalena Włodarek Zestawienie ofert otwartych w postępowaniu

zestawienie ofert.xl [...].xlsx

2023-05-04 08:46 Anna Kędzia Link do transmisji z otwarcia postępowania: https://youtube.com/live/twRe98yuYeg?feature=share

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa sieci wodociągowej w ul. Tatrzańska - Sudecka w Kaliszu - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3176 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin wejścia na budowę: 01.06.2023r. Termin wykonania do 30.06.2023r. Termin dostarczenia materiałów odbiorowych do 31.07.2023r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Gwarancja - min. 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Termin gwarancji biegnie od dnia następującego po odbiorze końcowym robót budowlanych. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 476