Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WD/PN/230322/2 NAPRAWA NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PO OKRESIE ZIMOWYM – Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI: CZĘŚĆ A: DW 491, DW 784, DW 790, DW 794, DW901, DW 492 CZĘŚĆ B: DW 417, DW 425, DW 919, DW 921, DW 924, DW 938

Deadlines:
Published : 25-04-2023 09:55:00
Placing offers : 30-05-2023 09:00:00
Offers opening : 30-05-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono SWZ, ogłoszenie o zamówieniu oraz pozostałe dokumenty zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 swz_naprawy_2_zadania.pdf pdf 486.65 2023-04-25 09:55:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 173.07 2023-04-25 09:55:00 Proceeding
dokumenty zamówienia.zip zip 282357.44 2023-04-25 09:55:00 Proceeding
wybór_część A_si.pdf pdf 361.03 2023-06-21 12:31:24 Public message
wybór_część B_si.pdf pdf 354.58 2023-06-21 12:32:06 Public message
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 140.19 2023-07-28 09:34:24 Public message
zapytania_1_2_zadania.pdf pdf 332.07 2023-04-28 14:20:27 Public message
OBOWIĄZUJĄCE PRZEDMIARY I KOSZTORYSY.zip zip 2913.02 2023-04-28 14:20:27 Public message
zmiana swz.pdf pdf 315.12 2023-05-11 10:07:57 Public message
zmiana swz_2.pdf pdf 317.97 2023-05-12 12:38:54 Public message
zapytania_2_2_zadania.pdf pdf 346.65 2023-05-17 14:36:19 Public message
przedmiar i kosztorys_dw 938 i 921_część B.zip zip 564.73 2023-05-17 14:36:19 Public message
zapytania_3_2_zadania.pdf pdf 320.84 2023-05-19 09:44:12 Public message
przedmiary i kosztorysy DW 921 Gierałtowice i Przyszowice.zip zip 454.07 2023-05-19 09:44:12 Public message
info z otwarcia ofert.pdf pdf 359.12 2023-05-30 11:44:12 Public message

Announcements

2023-07-28 09:34 Magdalena Marciniak OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELE [...].pdf

2023-06-21 12:32 Magdalena Marciniak ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI B

wybór_część B_si.pdf

2023-06-21 12:31 Magdalena Marciniak ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI A

wybór_część A_si.pdf

2023-05-30 11:44 Magdalena Marciniak INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

info z otwarcia ofer [...].pdf

2023-05-30 09:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć łączną kwotę: 72 389 855,05 złotych brutto, w tym:
dla części A: 35 491 145,86 złotych brutto,
dla części B: 36 898 709,19 złotych brutto.
2023-05-19 09:44 Magdalena Marciniak ZAPYTANIA WRAZ WYJAŚNIENIAMI Z DNIA 19.05.2023 R.

zapytania_3_2_zadani [...].pdf

przedmiary i kosztor [...].zip

2023-05-17 14:36 Magdalena Marciniak ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Z DNIA 17.05.2023 R.

zapytania_2_2_zadani [...].pdf

przedmiar i kosztory [...].zip

2023-05-12 12:38 Magdalena Marciniak ZMIANA SWZ_2

zmiana swz_2.pdf

2023-05-11 10:07 Magdalena Marciniak ZMIANA SWZ

zmiana swz.pdf

2023-05-11 10:06 Magdalena Marciniak The message was withdrawn by the Buyer.
2023-04-28 14:20 Magdalena Marciniak ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Z DNIA 28.04.2023 R.

zapytania_1_2_zadani [...].pdf

OBOWIĄZUJĄCE PRZEDMI [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 2602