Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: W.Sz.Z:TZ-280-43/23 (PN) W.Sz.Z:TZ-280-43/23 Dostawa materiałów hydraulicznych oraz filtrów do instalacji klimatyzacyjnych i wentylacji mechanicznej.

Anna Wutrych-Krajewska
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Department: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 25-04-2023 09:42:00
Placing offers : 26-05-2023 08:30:00
Offers opening : 26-05-2023 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 43-23 dostawa materiałów hydrualicznych oraz filtrów do instalacji klimatyzacyjnych....doc doc 572.5 2023-04-25 09:42:00 Proceeding
SWZ 43-23 dostawa materiałów hydrualicznych oraz filtrów do instalacji klimatyzacyjnych....pdf pdf 1151.52 2023-04-25 09:42:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 43-23.pdf pdf 142.97 2023-04-25 09:42:00 Proceeding
JEDZ 43-23.doc doc 270 2023-04-25 09:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 2-1 materiały hydrauliczne.xlsx xlsx 57.09 2023-04-25 09:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 2-2 filtry.xlsx xlsx 18.59 2023-04-25 09:42:00 Proceeding
Informacja o wyborze oferty oraz unieważnienie postępowania w części dot. Zadania Nr 1.pdf pdf 267.15 2023-07-19 14:27:39 Public message
Pytania i odpowiedzi 43-23 + Aktualny Załącznik Nr 1 do SWZ..pdf pdf 1237.84 2023-05-15 12:27:12 Public message
Aktualny Załącznik Nr 1 do SWZ (Formularz Oferta).doc doc 69.5 2023-05-15 12:27:12 Public message
43-23 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 101.75 2023-05-26 09:27:25 Public message

Announcements

2023-07-19 14:27 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z dnia 19.07.2023 r. o wyborze oferty w części dot. Zadania Nr 2 oraz unieważnieniu postępowania w części dot. Zadania Nr 1.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-26 09:27 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z dnia 26.05.2023r. z otwarcia ofert.

43-23 informacja z o [...].pdf

2023-05-26 08:30 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
Zadanie Nr 1- 764.590,61 zł net + VAT,
Zadanie Nr 2- 250.000.00 zł net + VAT.
2023-05-15 12:27 Anna Wutrych-Krajewska Odpowiedzi z dnia 15.05.2023 r. na zapytania do treści SWZ + Aktualny Załącznik Nr 1 do SWZ.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Aktualny Załącznik N [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 652