Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00190203/01 Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza - powiat lęborski” PO.272.1.5.2023

Deadlines:
Published : 25-04-2023 08:22:00
Placing offers : 08-05-2023 12:00:00
Offers opening : 08-05-2023 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 107.29 2023-04-25 08:22:00 Proceeding
SWZ.docx docx 181.38 2023-04-25 08:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1 OPZ.doc doc 235.5 2023-04-25 08:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.doc doc 363.5 2023-04-25 08:22:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Oświadczenie (1).docx docx 147.21 2023-04-25 08:22:00 Proceeding
Załącznik nr 4.docx docx 144.31 2023-04-25 08:22:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Umowa (1).doc doc 266.5 2023-04-25 08:22:00 Proceeding
zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 34.17 2023-04-27 11:54:51 Public message
SWZ po zmianie terminu.docx docx 182.32 2023-04-27 11:54:51 Public message
Unieważnienie.doc doc 157.5 2023-05-09 12:47:43 Public message
ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 53.62 2023-05-10 11:21:15 Public message

Announcements

2023-05-10 11:21 Anita Pirycka ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-05-09 12:47 Anita Pirycka UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Unieważnienie.doc

2023-05-08 12:00 Buyer message kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Cz. 1 – 2000,00 zł
Cz. 2 – 2300,00 zł
Cz. 3 – 2000,00 zł
Cz. 4 – 2300,00 zł
Cz. 5 – 2000,00 zł
Cz. 6 – 2300,00 zł
2023-04-27 11:54 Anita Pirycka Zmiana terminu skladania ofert

zmiana ogłoszenia o [...].pdf

SWZ po zmianie termi [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 420